BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w handlu zagranicznym Polski produktami rolno-spożywczymi w latach 1996-2006
Changes in Foreign Trade of Agricultural Products in Poland between 1990 and 2006
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 267-273, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Handel artykułami żywnościowymi, Handel produktami rolnymi
Foreign trade, Food trade, Agricultural trade
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Omówiono kierunki zmian w handlu zagranicznym Polski produktami rolno-spożywczymi. Zbadano dane z lat 1990-2006. Opisano tendencje w polskim handlu oraz strukturę geograficzną handlu artykułami rolno-spożywczymi. Przedstawiono dane dotyczyły eksportu do krajów UE, krajów b. ZSRR, krajów CEFTA i EFTA oraz do pozostałych państw.

Between 1990 and 2006 increasing tendencies in the foreign trade of agri-food products prevailed. Polish accession to the EU caused a rapid growth of foreign trade turnover. The export growth rate was higher than the growth rate of import, which increased the surplus in the agri-food trade balance. The share of primary products in the total imports of agricultural products has grown and in the total exports has decreased. Since 1993 Poland has been a net importer of primary agricultural products and since 2000 a net exporter of processed products. In 2006 three fourth of Polish exports were destined for, and above two thirds of imports originated from the EU market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dybowski G., Uwarunkowania handlu zewnętrznego Polski towarami rolno-spożywczymi, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998, s. 523-546.
  2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, MRiGZ, ARR, IERGŻ, nr 1-23.
  3. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1998.
  4. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, FAMMU, FAPA, Warszawa 1995, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005.
  5. Stańko S., Stańko A., Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1990-2004, [w:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego, T. XIII 2005, SGGW, Warszawa 2005, s. 310-319.
  6. Timofiejuk I., Tablice średniego tempa wzrostu według metody r, "Zeszyty Metodyczne", GUS, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu