BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldziński Dariusz
Tytuł
Przemiany kulturowo-cywilizacyjne jako wyzwanie dla nauk o zarządzaniu. Pytanie o granice interdyscyplinarności
Cultural and Civilizational Changes as the Challenge for Management Sciences. Questions about the Limits of the Interdisciplinary Character
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 2, s. 13-24, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Globalizacja, Otoczenie organizacji, , Interdyscyplinarność, Nauki o zarządzaniu
Management theories, Globalization, Organisation environment, , Interdisciplinarity, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem oddziaływania współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych na tożsamość nauk o zarządzaniu. Autor stara się w nim wykazać, że wielowymiarowość współczesnych przemian obejmuje nie tylko realne procesy, ale również idee, w tym paradygmaty nauki. W takiej sytuacji nauki o zarządzaniu, tak samo zresztą jak wszystkie inne dyscypliny społeczne i humanistyczne, są zmuszone do reorientacji paradygmatycznej i określenia swojej nowej tożsamości. Istotą, a zarazem punktem wyjścia w poszukiwaniu tej tożsamości, jest daleko posunięta interdyscyplinarność. (abstrakt oryginalny)

The modern world is in the phase of significant cultural and civilizational transformations. Their fundamental character results from the fact that in the history of mankind, the transformations have been occurring in all spheres of human activity, i.e. in the economic, political, technical and technological as well as social and cultural spheres. The range and the intensity of the transformations cover both practical issues, i.e. real processes, as well as ideas, including scientific paradigms. In this respect, sciences of management, just like other scientific disciplines, cannot perform the function of study of reality and search for truth in an objective way, preserving the cognitive and methodological identities they have had so far. This way, all social and humanistic disciplines themselves become an integral part of the transformations.Preservation of identity of sciences of management is impossible in such a situation, which is evidenced by historical experience, as well. The only way for the future of management sciences is their paradigmatic reorientation towards the interdisciplinary character, and in consequence searching for a new identity corresponding to the conditions of globalization as well as knowledge based economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buksiński T., (2006), Współczesne filozofie polityki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 2. Czarkowska L., (1999), Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Czerska M., (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Delsol Ch., (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 5. Kostera M., (2005), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kostera M., (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 7. Kuhn T., (1964), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Liberska B., (2002), Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 9. Stępień B., Szarzec K., (2007), Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, "Ekonomista" nr 1.
 10. Sztompka P., (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 11. Waldziński D., (2005), Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 12. Waldziński D., (2003), Miasto jako przestrzeń społeczeństwa informacyjnego (jak do tego doszło i co z tego wynika?), "Studia Laurentiana" nr 1.
 13. Zieliński W., (2001), Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Naukowe Adam Marszałek, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu