BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potoczek Andrzej, Stępień Jerzy
Tytuł
Kwalifikacje pracowników administracji publicznej w kontekście zadań związanych z zarządzaniem rozwojem
Qualifications of Workers of Public Administration in the Context of Tasksin Development Management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 2, s. 48-58, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Administracja publiczna, Strategia zarządzania, Kwalifikacje pracowników, Kształcenie kadr
Management, Public administration, Management strategy, Qualifying employees, Personnel training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę kwalifikacji zawodowych pracownika administracji publicznej (kultury administrowania) w procesie zarządzania układem lokalnym i regionalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the widely comprehended development management is creating the bases of the height of rivalry between territorial individuals, counteracting the marginalization of some areas in such a way as to support their long-term social-economic development, the socioeconomic, territorial cohesion and integration with the European Union. With the process of directly transforming forms and methods of functioning related to administration, which in an ever greater degree is using experience of organizational and economic institutions, and is also using instruments worked out in this area. It requires the knowledge, the ability, and experience of both clerical staffs, adapting structures of organizational administrative institutions and engaging appropriate activities. Development management is a constant process. The effects of making and implementing decisions in this scope are analyzed and assessed in the scale of the territorial individuals. In order to make this process stimulating, it is necessary to develop the abilities of the professional workers of public institutions. It is necessary to assume that the organizational, executive, planning, controlling and estimation abilities are most useful for tasks executed by the workers of administration. In the case of concrete specialties and workstations the exchanged agreements of the activity and abilities will be diversifying and undergoing specification. The changing conditions of the functioning of administration influence in a fundamental way the employment status of the office workers. Their functioningis a process of incessant dealing with conflicts, necessity of taking decisions and making choices of priorities of development. Specialization is appearing with regard to the specificity of tasks executed by them also in administration, hence emergesa Public Manager, who is realizing tasks on the basis of diagnosis of the managing system and the forecast of his development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., (2002), Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa.
 2. Griffin R., (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 3. Jarmuż S., (1998), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Zastosowanie modelu Wielkiej Piątki w doborze i ocenie personelu, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 4. Kowalewski S., (1982), Nauka o administrowaniu, KiW, Warszawa.
 5. Listwan T., (1993), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław.
 6. Motowidło S.J., (1994), Diagnoza behewioralna na użytek selekcji i rozwijania uzdolnień menedżerskich, "Przegląd Psychologiczny" nr 3.
 7. Penc J., (1994), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 8. Potoczek A., (1995), Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników administracji publicznej, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 9. Potoczek A., Stępień J., (2005), Kadry i zarządzanie w administracji, Prodruk, Poznań-Toruń 2005.
 10. Rybicki Z., (1998), Szkice o administracji - problemy organizacyjno-prawne, PWN, Warszawa.
 11. Simon H., (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, PWN, Warszawa.
 12. Wiatrak A.P., (1997), Problemy rozwoju regionalnego w Polsce. Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu