BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Liberalizacja handlu rolnego w ramach WTO a pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na Jednolitym Rynku Europejskim
Agricultural Trade Liberalization under WTO and Competitive Position of Polish Agri-food Sector on the European Union Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 126, s. 59-73, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Eksport produktów rolnych, Handel produktami rolnymi, Konkurencyjność gospodarki żywnościowej, Jednolity rynek wewnętrzny, Sektor rolno-spożywczy
Trade liberalization, Agricultural exports, Agricultural trade, Competitiveness of the food economy, European Single Market, Agri-food sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany pozycji konkurencyjnej wybranych grup produktów rolno-spożywczych na jednolitym rynku europejskim. Stwierdzono, że zwiększenie udziału produktów przetworzonych w całkowitym wolumenie eksportu rolno-żywnościowego powinno umożliwić Polsce uzyskanie stosunkowo największych korzyści z uczestnictwa w rynkach międzynarodowych.

The aim of the paper was to assess some changes in the competitive position of Polish agri-food products on the European Union Market, resulted from escalation of World agricultural trade liberalization. The computable general equilibrium model Global Trade Analysis Project was used to make some trade and competitiveness forecast. The analysis of competitiveness of Polish agri-food sector in trade with the EU countries was made with the use of selected quantitative indicators of competitiveness. Moreover, some typology of agri-food product groups according to the level of competitive advantages on the European Union Market, as well as intra-industry trade index was made. It was proved that in 2015 Polish processed products would have the biggest competitive advantages on the European Union Market than raw materials. It was also noticed that labour-intensive products should be ranked among the most competitive products in intra-EU trade in 2015. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture in the European Union - Statistical and Economic Information 2008, European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2009.
 2. Bhagwati J., Wolny handel dziś, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003, s. 98-99.
 3. Błażejczyk-Majka L., Kala R., Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe SERiA" 2005, t. VII, z. 5, Warszawa-Poznań, s. 6, 7.
 4. Devarajan S., Go D.S., The Simplest Dynamie General Equilibrium Model of an Open Economy, „Journal of Policy Modeling" 1998, Vol. 20, No. 6, s. 677-714.
 5. FAPRI2008 U.S. and World Agricultural Outlook, FAPRI, Iowa State University, University of Missouri-Columbia 2008.
 6. Gadomski J., Owsiński J.W., Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Założenia i wstępne analizy, (w:) Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, (red.) A. Kowalski, M. Wigier, Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 101, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2008, s. 105.
 7. Global Trade, Assistance and Production: The GTAP 7 Data Base, (ed.) G.B. Narayanan, T.L. Walmsley, Center for Global Trade Analysis, Purdue University 2008, s. 2.1-2.13.
 8. Hertel T.W., Tsigas M.E., Structure of GTAP, (w:) Global Trade Analysis. Modeling and Applications, (éd.) T.W. Hertel, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, s. 14-16.
 9. Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 25.
 10. Nowakowski K., Biznes międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 154.
 11. Orłowski W. M., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej: metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa 2000, s. 36.
 12. Pawlak K., Wybrane metody pomiaru pozycji konkurencyjnej sektora rolno-spożywczego w wymianie międzynarodowej, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa" 2005, t 92, z. l, s. 7-19.
 13. Poczta W, Pawlak K., Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 3, s. 3-18.
 14. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2007 roku, FAMMU/FAPA, Warszawa 2008.
 15. Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 2008-2015, European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2009.
 16. Revised Draft Modalities for Agriculture, Dokument TN/AG/W/Rev.4, World Trade Organization, 6 December 2008.
 17. Robinson S., Roland-Hoist D.W., Macroeconomic Structure and Computable General Equilibrium Models, „Journal of Policy Modeling" 1988, Vol. 10, No. 3, s. 353-375.
 18. Rynek mięsa - stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2008, nr 35.
 19. Rynek mleka - stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2008, nr 35.
 20. Rynek rzepaku - stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2008, nr 34.
 21. Rynek zbóż - stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2008, nr 35.
 22. Shoven J.B., Whalley J., Applied General Equilibrium Model of Taxation an International Trade: An Introduction and Survey, „The Journal of Economic Literature" 1984, Vol. 22, No. 9, s. 1007-1051.
 23. Sztaudynger J.J., Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 59.
 24. Tabela średnich rocznych kursów walutowych NBP, http://www.nbp.pl, 09.04.2009.
 25. World Agriculture: towards 2030/2050, FAO, Rome 2006.
 26. Zapędowski W, Liberalizacja handlu towarami rolnymi w ramach WTO - wyzwanie dla europejskiego rolnictwa, (w:) Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 98, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 226.
 27. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 28. http://web.worldbank.org/.
 29. http://www.fao.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu