BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluciński Eugeniusz M. (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Retrospekcja konkurencyjności czynnikowej polskiego eksportu na rynku Niemiec w latach 1992, 2002, 2006 : wybrane aspekty w kontekście procesów integracyjnych w Europie
Retrospective Analysis of Factor-competitivenes of Polish Exports into German Market in years 1992, 2002, and 2006 : Selected Aspects in the Light of Integrative Processes in Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 126, s. 74-88, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność eksportu, Eksport, Handel zagraniczny
Export competitiveness, Export, Foreign trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęta analiza konkurencyjności strukturalnej polskiego eksportu dotyczy okresu sprzed i po akcesji, a dokładnie roku 1992 (wejście w życie części handlowej Układu Stowarzyszeniowego miedzy Polska i EWG), następnie roku 2002 oraz 2006, czyli dwa lata przed i dwa lata po wejściu do UE, z czym się wiąże kolejna - tym razem jakościowa - zmiana warunków wymiany po wejściu Polski do strefy wolnego handlu działającej na zasadach unii celnej, ale w warunkach wspólnego rynku. (fragment artykułu)

Leading role of Germany in Polish trade implies that factor-analysis of Polish exports into Germany especially, may serve as a base for concluding on changes-dynamics in structure of Polish trade on Unions market. Afterwards, Germany represents nearly quarter of EU's GDP, hence, meaningful is the importance of country's share in intra-EU trade, which speaks for itself in terms of intensity of integrative relations. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. De Grau we P., The Economics of Monetary Integration, Oxford Uni Press 1992.
  2. Gerke B., Grupp H., Inovationspotential und Hochtechnologie, Phisica-Verlag, Heidelberg 1994.
  3. Globalizacja i integracja europejska, (red.) J. Kotyński, PWE, Warszawa 2005.
  4. Latoszek E., Integracja Europejska. Mechanizmy i wyzwania, KiW, Warszawa 2007.
  5. Misala J., Pluciński E.M., Handel wewnątrzgałęziowy między Polskę a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2000.
  6. Pluciński E.M., Świat-Europa-Polska. Teoria i praktyka z perspektywy racjonalnych wyborów ekonomiczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2008.
  7. Pluciński E.M., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, WN „Scholar", Warszawa 2005.
  8. Pluciński E.M., Ekonomia gospodarki otwartej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
  9. Pluciński E.M., Der Aussenhandel der Visegrad-Staaten wahrend des Transformationsprozesses, SGH, Warszawa 1997.
  10. Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu