BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będowska-Sójka Barbara (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Event Study Analysis with Market Model and Garch Modelling : Announcement of Share Repurchase on the Warsaw Stock Exchange
Analiza zdarzeń z wykorzystaniem modelu rynkowego i modelu GARCH : ogłoszenia odkupów akcji własnych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 112, s. 17-33, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Model ARMA, Giełda papierów wartościowych, Rynek papierów wartościowych, Akcje, Model GARCH, Analiza zdarzeń
ARMA model, Stock market, Securities market, Shares, GARCH model, Event study
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł poświęcono badaniu reakcji rynku na ogłoszenia odkupów akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2002. Opierając się na metodologii analizy zdarzeń, obliczono anormalne stopy zwrotu wokół dnia ogłoszenia z zastosowaniem dwóch rodzajów modeli: klasycznego modelu rynkowego i modelu ARMA-market-GARCH, w którym składniki z modelu rynkowego są modelowane za pomocą uogólnionego modelu autoregresywnego z warunkową heteroskedastycznością. Wyniki osiągnięte przy użyciu obu typów modeli są bardzo zbliżone: ogłoszenia odkupów akcji wywołują bardzo zróżnicowane reakcje rynku. W przypadku modelu rynko-wego zauważa się, że hipoteza o braku nadzwyczajnej reakcji rynku jest - w związku z niedoszacowaniem wariancji zwrotów - częściej odrzucana niż w przypadku modelu ARMA-market-GARCH. (abstrakt oryginalny)

In the paper we examine the reaction of stock prices to announcements of share repurchase on the Warsaw Stock Exchange within 2000-2002. We compare abnormal returns that derived from two different approaches: the classical market model and rarely used ARMA-market-GARCH model where errors are modeled with generalized autoregres-sive conditionally heteroscedastic model. The results given by those two classes of models are very close: although the reaction to announcement of share repurchase is differentiated - the abnormal returns are positive or negative - in every case for both classes of models the scale of increase or decrease of returns is very similar. However, the market model underestimates variance and in consequence allows rejection of null hypothesis of no reaction to announcements more often than more sophisticated and time-consuming ARMA-market-GARCH model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics vol. 31, 1986, pp. 307-327.
 2. Brocket P., Chen H., Garven J., Event Study Methodology: New and Stochastically Flexible Approach, 1994 (working paper).
 3. Brown S., Warner J., Using Daily Stock Returns, Journal of Financial Economics vol. 14, 1985, pp. 3-31.
 4. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton NJ 1997.
 5. Doornik, J.A. and M. Ooms, M., Computational Aspects of Maximum Likelihood Estimation of Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Models, Computational Statistics and Data Analysis vol. 41, 2003, pp. 333-348.
 6. Doornik, J.A., Object-Oriented Matrix Programming Using Ox, 3rd ed. Timberlake Consultants Press London and Oxford 2002; www.doornik.com.
 7. Fama E., Fisher L., Jensen M., Roll R., The adjustment of stock prices to new information, International Economic Review vol. 10, 1969.
 8. Grullon G., Michaely R., Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypo-thesis, Journal of Finance vol. 57, 2002, pp. 1649-1648.
 9. Gurgul H., Majdosz P., Mestel R., GARCH Modeling of Austrian Stock Market Reactions on Dividend Announcements, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Toruń 2003.
 10. Jensen M., Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, American Economic Review vol. 76, 1986, pp. 323-329.
 11. Khotari S.P., Warner J., Econometrics, in Event Studies, in: Eckbo B.E., Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, North-Holland Handbooks in Finance Series, Elsevier Science B.V., 2006.
 12. Li K., McNally W., The Decision to Repurchase, Announcement Returns and Insider Holdings: A Conditional Event Study, ICFAI Journal of Applied Finance vol. 9, 2003, pp. 55-70.
 13. McNally W., Open Market Stock Repurchases Signaling, Financial Management vol. 28, 1999, pp. 55-67.
 14. Miller M., Rock K., Dividend Policy under Asymmetric Information, Journal of Finance vol. 40, 1985, pp. 1021-1051.
 15. Nelson D.B., Stationarity and persistence in GARCH(1,1) model, Econometric Theory vol. 6, 1990, pp. 318-334.
 16. Tsay R., Analysis of Financial Time Series, Wiley-Interscience, 2005.
 17. Vermaelen T., Common Stock Repurchases and Market Signaling, Journal of Financial Economics vol. 9, 1981, pp. 139-183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu