BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fill Wojciech (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Normatywne aspekty gospodarki finansowej funduszy ochrony środowiska w Polsce
Legal Aspects of Financial Management of Environmental Protection Funds in Poland
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 7-8, s. 79-86
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Koszty ochrony środowiska
Environmental protection financing, Economic aspects of environmental protection, Environmental protection costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praktyczne znaczenie gospodarki funduszowej w zakresie ochrony środowiska w Polsce sprowadza się do uniezależnienia finansowania ochrony środowiska od środków budżetowych. Pomimo normatywnego określenia źródeł przychodów funduszy, problemy interpretacyjne mogą pojawić się w związku z faktem, że decyzje finansowe dotyczące samorządowych funduszy ochrony środowiska podejmują organy posiadające również określone kompetencje budżetowe. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego nadzór nad działalnością funduszy ochrony środowiska powinien być rozumiany jako nadzór nad „wszelką działalnością", z którą jest związane podejmowanie uchwał. Pogląd ten może jednak budzić pewne wątpliwości w praktyce stosowania prawa. (abstrakt oryginalny)

The practical significance of environmental protection fund management in Poland boils down to making environmental protection financing independent of budget funds. Despite the legal definition of sources of fund income, interpretation problems can appear in connection with the fact that financ/al decisions on self-government environmental protection funds are made by authorities which also have specific budget responsibilities. The author demonstrates that, according to Supreme Administrative Court case law, supervision over the activities of environmental protection funds should be understood to be supervision over "all activities" with which the adoption of resolutions is related, which can give rise to certain doubts in the practice of applying the law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Famielec, Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, „Ekonomia i Środowisko” 2000/1, s. 65.
  2. K. Gruszecki, Glosa do wyroku NSA z dnia 12 kwietnia 2005 r, OSK 1302/02, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2005/4, s. 4.
  3. J. Jendrośka (red.), Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001, s. 937.
  4. R. Marchewka, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zagadnienia administracyjnoprawne, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2002/1-2, s. 43 i n.
  5. E. Ostojska, Uzyskiwanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich funduszy, „Ochrona Środowiska - Przegląd" 2002/2, s. 43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu