BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walkowiak Ryszard
Tytuł
Kształcenie menedżerów w opinii studentów i przedsiębiorców
Manager Training Viewed by Students and Entrepreneurs
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 2, s. 68-75, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie zawodowe, Kształcenie menedżerów, Jakość kształcenia, Kompetencje, Kompetencje kluczowe
Vocational training, Managers training, Quality education, Competences, Core competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę wyników badań dotyczących jakości kształcenia menedżerskiego przeprowadzonych w latach 2004-2005 wśród studentów i pracodawców województwa warmińsko-mazurskiego. Na bazie uzyskanych wyników przedstawiono profil kompetencji absolwenta wydziału zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The subject - matter of the article is the opinions of Management students and entrepreneurs on the quality of managerial training. The key skills that should be gained by an effective manager comprise 12 competences, out of which as many as 10 show a gap that is defined as the discrepancy between the desired and the actual state shown while conducting activities. The research proves that the students (future managers) are more critical about their vocational training than the entrepreneurs. Considering the identified competency gaps, course contents shall be modified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., (2003), Edukacja w Polsce w drodze do GOW. Kilka tez, [w:] D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa.
 2. Davenport T.H., Prusak L., (1998), Working knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston.
 3. Hänggi G., (1998), Macht der Kompetenz: Ausschöpfung der Leistungspotentiale durch zukunftsgerichtete Kompetenzentwichung, Datakontext-Fachverlag, Frechen-Königsdorf.
 4. Johannssen J.A., Olsen B., (2003), Knowledge management and sustainable competitive advantages: The impact of dynamic contextual training, "International Journal of Information Management" no. 4.
 5. Koźmiński A.K., (1999), Globalizacja konkurencji a kształcenie menedżerów, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy. Wyzwania przyszłości, PFPK, Warszawa.
 6. Kożuch B., (2003), Zarządzanie w sektorze publicznym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 7. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 8. Levinthal D.A., March J.G., (1993), The myopia of learning, "Strategic Management Journal" no. 14.
 9. Mikołajczyk Z., (1999), Uzupełniające studia magisterskie i ich rola w kształtowaniu menedżerów XXI wieku, [w:] M. Haffer, S. Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, PAN - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., (1995), The knowledge creating company, Oxford University Press, Oxford.
 11. Płoszczajski P., (1999), Teraźniejszość czasu przyszłego: 11 problemów edukacji menedżerskiej, [w:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość, Łódź.
 12. Walkowiak R., (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 13. Wawrzyniak B., (1999), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, PFPK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu