BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna, Gableta Małgorzata
Tytuł
Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia a kierunki badań w obszarze człowiek i praca
The European Union Policy of Employment Guidelines vs. the Research in the Field of Man-Work Relations
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 2, s. 76-85, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Europejska Strategia Zatrudnienia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praca, Warunki pracy, Zatrudnienie
European Employment Strategy, Human Resources Management (HRM), Labour, Working condition, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu przybliżono założenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia sformułowanej w ramach Unii Europejskiej oraz wytyczne ustawodawstwa wspólnotowego nawiązujące do człowieka i jego pracy. (abstrakt oryginalny)

The monograph presents the principles of the European Employment Strategy formulated by : European Union as well as the community law provisions applying to human aspects of work. The guidelines are used as a basis for identification of problems in the field of labour potential management, with special attention to such sub-sets as workplace and work conditions. le recognition of research problems was also based on the concept of Human Resource Management as adapted to the changing realities of modern work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Baruk A., (2005), Czy współcześni pracodawcy zaspokajają potrzeby pracowników?, "Humanizacja Pracy" nr 6.
 3. Gableta M., Cierniak-Emerych A., (2006), Celowość stosowania koncepcji ZZL w kontekście ustawodawstwa wspólnotowego, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
 4. Gableta M., Cierniak-Emerych A., (2005), Working conditions in polish enterprises and the european union requirements, "Argumenta Oeconimica" vol 1.
 5. Gableta M., (2004), Strukturalizacja obszaru gospodarowania potencjałem ludzkim, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 6. Gableta M., (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 7. Głąbicka K., (1998), Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, WSP TWP, Warszawa.
 8. Król H., (2002), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie.
 9. Kryńska E., (2005), Wspólnotowe ramy instytucjonalne działań na polskim rynku pracy, [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Mitrus L., (2006), Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 11. Przegląd działalności Unii Europejskiej. Polityka społeczna i zatrudnienie, http://europa.eu/pol/socio/overview_pl.htm 13-04-2007.
 12. Sudoł S., (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 13. Wratny J., (2001), Instrumenty prawa pracy, [w:] Kryńska E. (red.), Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu