BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna
Tytuł
"Na rzecz i w imieniu" - agent w łańcuchu dostaw
"For and on behalf of" - agent in the supply chain
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 10, s. 12-15
Słowa kluczowe
Outsourcing, Logistyka dystrybucji, Usługi logistyczne
Outsourcing, Distribution logistics, Logistic services
Firma/Organizacja
AstraZeneca Polska
Abstrakt
Częste zmiany w popycie wymuszają na producentach konieczność natychmiastowej reakcji. Krótsze łańcuchy dostaw pozwalają na bardziej elastyczne zachowania producenta. Pragnąc pozostać właścicielem produktu aż do momentu jego sprzedaży detaliście, producent może podpisać umowę agencyjną z pośrednikiem świadczącym usługi logistyczne. Wybrany odpowiedni podmiot gospodarczy realizujący zamówienia na rzecz i w imieniu producenta, będący agentem w łańcuchu dostaw, reprezentuje jego interesy nie będąc jednocześnie właścicielem produktu.(abstrakt oryginalny)

Frequent changes in the demand push producers to react immediately. Shorter supply chains permit for flexible reactions. To be an owner of the product until it is sold to the retailer producer can sing agency contract with logistic operator. Chosen company is an agent, which acts for and on behalf of the producer representing its businesses and, at the same time, not being products' owner.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gapska K., Sterowanie popytem w tańcu chach dostaw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 4.
  2. Logistyka dystrybucji, pod red. K. Rutkowskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 26.
  3. Nowicka K., Charakterystyka dystrybucji leków, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 12.
  4. Pieniacki A., Czy system DTP może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie aptek? "Moda na Farmację" 2009, nr 6 (24).
  5. www.astrazenecapolska.pl
  6. www.pgf.com.pl/zalaczniki/65_lbad7el32af7659c5c229dcbde-27aa54.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu