BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena, Wieszała Robert
Tytuł
Wpływ doboru pojazdów w systemach logistycznych na poziom hałasu na placu manewrowym przedsiębiorstwa transportowego
The influence of the selection of vehicles in logistic systems on the level of emitted noise
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 10, s. 19-22
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Monitoring hałasu, Hałas, Motoryzacja
Environmental protection, Transport-forwarding enterprise, Noise monitoring, Noise, Motorization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Logistyka jako dziedzina wiedzy menedżerskiej, która stosowana jest zarówno w skali przedsiębiorstwa, państwa, wspólnoty gospodarczej aż do ujęcia globalnego włącznie musi uwzględniać założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska w odniesieniu do przedsiębiorstw transportowych oznacza między innymi zakupu taboru o najniższych parametrach uciążliwości dla środowisko. Istnieje wiele aspektów negatywnego oddziaływania pojazdów transportowych na środowisko. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na poziom emitowanego hałas. Dokonano pomiaru wysokości emisji w trakcie rozruchu pojazdów ciężarowych wraz z naczepami oraz przejazdu 50 m. na placu manewrowym przedsiębiorstwa transportowego. Wyniki pomiarowe stanowią istotną zawartość treściową artykułu.(abstrakt oryginalny)

The logistics as the field of the manager knowledge has to take into account the foundations of the conception of the sustained development in the scale of enterprise, state, economic community. The protection of the environment in the reference to forwarding enterprises marks among others the purchase of the fleet characterized by the lowest parameters of the negative influence on the environment. In the present article the special attention was turned on the level of the emitted noise. The measurement of the height of the noise emission was executed during the starting of vehicles with semitrailers and their ride 50 m on the shunter square of the forwarding enterprise. The measuring results make up the essential content of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chłopek Z., Pojazdy samochodowe. Ochrona środowiska naturalnego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
  2. Lipowczan A., Hałas a środowisko. Biblioteczka Fundacji Ekologicznej Silesia, Katowice 1995.
  3. Polska Norma PN-92/S-04051 -Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania.
  4. http://www.sonopan.com.pl7son_50.htm .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu