BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sum Katarzyna
Tytuł
Zasady funkcjonowania strefy euro
The rules of the functioning of the euro area
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 10, s. 23-30
Słowa kluczowe
Strefa euro, Polityka pieniężna, Polityka kursowa, Polityka budżetowa, Banki centralne, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Konwergencja
Eurozone, Monetary policy, Exchange policy, Budgetary policy, Central banks, European System of Central Banks (ESCB), Economic and Monetary Union (EMU), Convergence
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Uczestnictwo naszego kraju w strefie euro jest przedmiotem licznych dyskusji w literaturze naukowej. Często podejmuje się rozważania na temat stopnia przygotowania naszego kraju do akcesji czy też korzystnych warunków członkostwa. Aby móc ocenić skalę koniecznych dostosowań w procesie przygotowań do przystąpienia należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zasady funkcjonowania strefy euro oraz warunki uczestnictwa w niej. W artykule przedstawiono reguły prowadzenia polityki monetarnej, fiskalnej oraz kursowej w strefie euro jak i przesłanki ich kształtowania. (abstrakt oryginalny)

Our country's participation in the euro zone is the subject of numerous discussions in the scientific literature. A commonly discussed topic is the state of our country's preparation for the accession or the profitable membership conditions. To evaluate the scale of the necessary adjustments in the preparation process for the accession one should focus on the rules of the euro area and on the entry conditions. The article shows the principles of the monetary, exchange rate and fiscal policy as well as their premises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Summers L., Central Bank Independence and Macro-economic Performance: Some Comparative Evidence, "Journal of Money, Credit, and Banking" 1993, Vol. 25.
 2. Alves R., Afonso O., The "New" Stability and Growth Pact. More Flexible, Less Stupid?, "Intereconomics" 2007, July-August.
 3. Bade R., Parkin M., Central Bank Laws and Monetary Policy, Department of Economics, University of Western Ontario, 1988.
 4. Blanchard O., Giavazzi F., Improving the SGP through Proper Accounting of Public Investmen,. CEPR Discussion Paper. CEPR, London 2004.
 5. Buiter W.H., Grafe C., Patching up the Pact: Some Suggestions for Enhancing Fiscal Sustainability and Macroecortamic Stability in an Enlarged European Union, "Economics of Transition" 2004, Vol. 12.
 6. Buti M., Eijffinger S., Franco D., Revisiting EMU's Stability Pact: a Pragmatic Way Forward, "Oxford Review of Economic Policy" 2003, Vol. 19.
 7. Calmfors L., The Revised Stability and Growth Pact - Is It Working1? Conference Paper, Frankfurt am Main 2005.
 8. Casella A., Tradable Deficit Permits: Efficient Implementation of the Stability Pact in the European Monetary Union, "Economic Policy" 1999, Vol. 29.
 9. Creel J., Ranking Fiscal Policy Rules: the Golden Rule of Public Finance versus the Stability and Growth Pact, Documents de travail de l'OFСЕ, 2003, July.
 10. Cukierman A., Central Bank Strategy, Credibility and Independence. Theory and Evidence, Cambridge 1992.
 11. Die Geldpolitik der EZB, EZB, Frankfurt am Main 2001.
 12. Dornbusch R., Fiscal Aspects of Monetary Integration, "American Economic Review" 1997, May.
 13. Eijfinger S., Schaling E., Central Bank Independence in Twelve Industrial Countries, "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review" 1993.
 14. Feldstein M., The Euro and the Stability Pact, NBER Working Papers, NBER, Washington 2005.
 15. Goodhart C., The ECB and the Conduct of Monetary Policy: Good-hart's Law and Lessons from the Euro Area, "Journal of Common market Studies" 2006, Vol. 44.
 16. Grauwe P.(de), Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford 2003.
 17. Hagen J. (von), More Growth for Stability - Reflections on Fiscal Policy, ZEI Policy Paper, 2002.
 18. Kopits G., Symanski S., Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper, Washington 1998.
 19. Lutkowski K., Od złotego do euro: źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa 2004.
 20. Mills P., Quinet A., The Case for Spending Rules, Banca di Itaia, 2001.
 21. Monthly Bulletin 2003, May, ECB, Frankfurt am Main 2003.
 22. Morris R., Ongena H., Schuknecht L., The Reform and Implementation of the Stability and Growth Pact, Occasional Paper, ECB, Frankfurt am Main 2006, s. 40.
 23. Onorante L., Fiscal Convergence before Entering EMU, Working Papers ECB, Frankfurt am Main 2006, s. 25.
 24. Oręziak L., Euro nowy pieniądz, PWE, Warszawa 2003.
 25. Oręziak L., Polityka budżetowa na obszarze euro, "Bank i Kredyt", 2002, nr 6 i 7.
 26. Svensson L., Monetary Policy Issues for the Eurosystem, NBER Working Paper, NBER, Washington 1999.
 27. Szeląg K., Jednolita polityka budżetowa w strefie euro - realna wizja czy utopia?, "Bank i Kredyt" 2003, listopad-grudzień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu