BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziedzic Sylwia (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Woźniak Leszek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Charakterystyka form sprzedaży bezpośredniej preferowanych przez podkarpackich producentów rolnych
Description of Direct Sales Forms That are Preferred by Subcarpathia Farmers
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1192, s. 315-321, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Słowa kluczowe
Sprzedaż bezpośrednia, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Przegląd literatury, Badania naukowe
Direct sales, Agricultural production, Arable farm, Literature review, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono przegląd cytowanych w literaturze zagranicznej definicji i typologii form sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych. Omówiono wyniki badań dotyczące form sprzedaży bezpośredniej preferowanych przez bezpośrednich sprzedawców z województwa podkarpackiego.

The article presents, as first in our country, a broad review of definitions quoted by foreign references as well as typology for direct sales forms of agricultural products. The second part of this article discusses the results of own research on direct sales forms that are preferred by Subcarpathia direct salers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziedzic S., Ziółkowski B., Bezpośrednia sprzedaż produktów rolniczych w opinii klientów, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. Karwowski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  2. Dziedzic S., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych na przykładzie gospodarstwa rolniczego z Niemiec, praca magisterska (nie publikowana), Rzeszów 2001.
  3. Lochte B., Ab-Hof-Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bonner Studie zur Wirtschaftssoziologie, Bd. 4, Verlag M. Wehle, Witterschlick, Bonn 1996.
  4. Lotko K. i Kwoczała R., Tworzenie i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w województwie opolskim, [w.] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. Gąsiorowski M., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
  5. Musiał W., Otoliński E., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych w Austrii, "Wieś i Rolnictwo", 1997 nr 3 (96).
  6. Pichler G., Lebensmittel aus bäuerlichen Betrieben in Spannunsfeld zwischen Produzenten und Konsumenten, "Förderungsdienst", nr 5, 1993, cyt. za: Musiał W., Otoliński E., Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych w Austrii, "Wieś i Rolnictwo", 1997 nr 3(96).
  7. Runowski H., Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa 1996.
  8. Schultes N., Direktvermarktung von Rindfleisch als neuer Weg einer Distribution, dargestellt am Beispiel des Rheinlandes, Dissertation, Aus der Zentrumsabteilung für Lebensmittelhygiene und -mikrobiologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover 2003.
  9. Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G., Rynek rolny, nakładem autora, Poznań 1997.
  10. Wirthgen B., Maurer O., Direktvermarktung. Verarbeitung, Absatz, Rentabilität, Recht, Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu