BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kryzysy płatnicze w warunkach globalizacji rynków finansowych
Debt Crises and Globalization of Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 126, s. 249-265, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys zadłużeniowy, Globalizacja rynków finansowych, Restrukturyzacja zadłużenia, Dług zagraniczny
Indebtedness crisis, Globalization of financial market, Debt restructuring, External debt
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych koncepcji usprawnienia procesu restrukturyzacji zagranicznego długu państwowego. Opracowanie zostało podzielone na pięć części. W części drugiej omawiamy wpływ globalizacji rynków finansowych na zagrożenie wystąpienia kryzysu płatniczego. W części trzeciej przedstawiamy sposoby rozwiązywania kryzysów płatniczych w krajach wschodzących w ostatniej dekadzie XX w. i na początku XXI w. W części czwartej charakteryzujemy najważniejsze propozycje usprawnienia procesu restrukturyzacji zagranicznego długu państwowego - ich wady i zalety oraz możliwości praktycznego wdrożenia. Część piąta zawiera podsumowanie najważniejszych wniosków. (fragment artykułu)

Globalization of financial markets enhances a risk of sudden and unexpected private capital flows, which can lead to currency and debt crises. To stop unfolding the crises it's necessary to provide liquidity financing as soon as possible and carry out orderly debt restructuring. Institutional framework for resolution of sovereign debt crises that exists nowadays, has proved not effective enough in a globalized world of finance, and therefore must be reformed. The main goals of the reforms are to extend private sector involvement in restructuring of sovereign debt as well as to build up an appropriate institutional framework with appropriate incentives that would force collective action of private creditors in a renegotiation process of sovereign debt. The markets cannot and will not create these institutions without some official intervention. The paper discusses why intervention in the form of a Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM) has been shelved. It goes on to consider a new institutional framework, with collective action clauses (CACs) in bond contracts and a rule-based approach that were accepted by market participants and are now being put into practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilewicz E., Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych a zewnętrzne źródła finansowania krajów rozwijających się, (w:) Problemy globalizacji gospodarki, (red.) T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 2. Dailami M., Kalsi H., Shaw W., Coping with Weak Private Debt Flows, w: Global Development Finance 2003, Vol. 1, World Bank, Washington, D.C. 2003.
 3. Eichengreen B., R. Portes, Crisis? What Crisis? Orderly Workouts for Sovereign Debtors, Center for Economic Policy Research, London 1995.
 4. Group of Ten, The Resolution of Sovereign Liquidity Crises: A Report to the Ministers and Governors Prepared Under the Auspices of the Deputies, May 1996, http://www.bis.org/ publ/other.htm#Gten, 11.05.2009.
 5. Group of Ten, Report of the G-10 Working Group on the Contractual Clauses, 26 September 2002, http://www.imf.org/external/np/glO/2002/cc.pdf, 11.05.2009.
 6. International Primary Market Association, Standard Collective Action Clauses for the Terms and Conditions of Sovereign Notes, 8 October 2004, http://www.iif.com/emp/cac, 11.05.2009.
 7. Institute of International Finance, Report of the Working Group on Financial Crises in Emerging Markets, Washington D.C. 1999.
 8. Institute of International Finance, Report of the Working Group on Financial Crises in Emerging Markets, Washington D.C. 2001.
 9. Institute of International Finance, Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets, Washington, D.C. March 31, 2005, http://www.iif.com/ emp/principles, 11.05.2009.
 10. Institute of International Finance, Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Market. Report on Implementation by the Principles Consultative Group, Washington, D.C. October 2008, http://www.iif.com/emp/principles, 11.05.2009.
 11. Krueger A. O., A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, IMF, Washington, D.C. 2002.
 12. Mesjasz L., Instrumenty restrukturyzacji zagranicznego długu państwowego krajów wschodzących w latach 1995-2005, (w:) Regionalizacja globalizacji, (red.) J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W Michalczyk, t. l, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 13. Midiałowski T., Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje reformy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 14. Pawliszyn M., Restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego - koncepcja usprawnienia procesu, "Bank i Kredyt" 2003, nr 9.
 15. Sławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, Zeszyty Naukowe 2007, nr 21, Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
 16. Taylor J., Sovereign Debt Restructuring: A US Perspective, address given at the Conference on Sovereign Debt Workouts: Hopes and Hazards, Institute for International Economics, Washington, D.C., April 1, 2002, http://www.treas.gov/press/releases/po2056.htm.
 17. TettG., Genesis of the Debt Disaster, "Financial Times", May 1, 2009.
 18. World Bank, Global Development Finance 2006, Washington, D.C. 2006 (wersja elektroniczna, CD-ROM).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu