BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszczyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 1, s. 19-22, tab.
Słowa kluczowe
Marka przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, Wizerunek pracodawcy, Budowanie marki
Enterprise's brand, Intangible assets, Human Resources Management (HRM), Marketing, Employer branding, Brand building
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po raz pierwszy pojęcie employer branding pojawiło się w 1990 r. podczas konferencji organizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. Mimo że od tego czasu upłynęło już niemal 20 lat, to nadal koncepcja ta znajduje się w fazie rozwoju i tym samym nie ma pełnej zgodności co do celowości podejmowania prac nad budową marki pracodawcy. W związku z powyższym celem niniejszego opracowania uczyniono usystematyzowanie wiedzy na temat budowania marki organizacji jako pracodawcy. W artykule na podstawie analizy treści publikacji (autorstwa zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania), starano się zaprezentować dwie zasadnicze kwestie: główne uwarunkowania rozwoju koncepcji oraz bezpośrednio lub pośrednio wynikające z nich cele przyświecające budowaniu marki organizacji jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

For the first time the category of „employer branding" appeared in 1990 during the conference organized by Chartered Institute of Personnel and Development. In spite of almost twenty years of development the concept is still evaluating and there is no agreement about the goals of building the employer brand. The aim of this article is to systematize the knowledge about the idea of employer branding. According to publications, the author tried to show main determinants and goals of employer branding concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. AMBLER, Marketing and the Bottom Line: The Marketing Metrics to Pump Up Cash Flow, Pearson Education 2003, s. 181.
 2. S. BARROW, R. MOSELY, The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley & Sons 2008, s. 21-36.
 3. P. BERTHON, M. SWING, L. L. HAH, Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding, "International Journal of Advertising", nr 24(2)/2005, s. 153.
 4. M. BIELSKI, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996, s. 96.
 5. Ph. BEAUMONT, M. GRAEME, Branding and People Management: What's in a Name?, CIPD 2003, s. 7.
 6. J. CALLOWEY, Becoming a Category of One: How Extraordinary Companies Transcend Commodity and Defy Comparison, John Wiley and Sons 2003, s. 42.
 7. P. DRUCKER, The Future That Has Already Happened,"The Futurist Magazine" listopad 1998, s. 16-18.
 8. M. DUNMORE, Inside-Out Marketing: How to Create an Internal Marketing Strategy, Kogan Page 2002, s. 195.
 9. R. HALF, The Rise of the Employer Brand, www.rhimr.net/GfxUser/pr/RHM_AUS/doc_1076366890. pdf, 2008-11-04.
 10. PH. KOTLER, Marketing Insights from A to Z, John Wiley and Sons 2003, s. 14.
 11. L. MOROKO, M. UNCLES, Characteristics of Successful Employer Brands, "Journal of Brand Management", 2008-03-28, s. 1692.
 12. A. POCZTOWSKI (red.), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007, s. 178.
 13. D. ULRICH, W. BROCKBANK, Tworzenie wartości przez dział hr, Wolters Kluwer 2008, s. 87.
 14. D. ULRICH, Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business Press 1997, s. 246-247.
 15. P. WALKER, A.P. HIGGINS, Employer Branding: A No-nonsense Approach, CIPD 2008, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu