BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr
Tytuł
Zarządzanie łańcuchem dostaw w realizacji przedsięwzięć budowlanych
Supply chain management conception in construction projects delivery
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 11, s. 11-20, przepisy
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie strategiczne, Budownictwo, Gospodarka materiałowa, Proces zarządzania, Przedsiębiorstwo budowlane, Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw
Supply Chain Management (SCM), Strategic management, Construction, Material economy, Management process, Construction company, Logistic management, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych pozwala na podniesienie efektywności działalności budowlanej. Jedną z nich jest koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw. Koncepcja ta wywodzi się z nowoczesnego podejścia do zarządzania procesami logistycznymi w organizacjach różnych sektorów gospodarki i wykorzystuje wiele narzędzi i metod zarządzania. W budownictwie podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych bierze udział wielu różnych uczestników, których łączą relacje o różnych charakterze, a także zbiega się wiele łańcuchów logistycznych, których celem jest zaopatrzenie placu budowy w zasoby fizyczne (surowce, materiałowy, urządzenia, energię itd.), informacyjne i finansowe. Zarządzanie logistyką przedsięwzięć budowlanych może być rozpatrywane zatem jako zarządzanie łańcuchami dostaw, których efektywność decyduje o sukcesie przedsięwzięcia budowlanego. Ogólna wiedza i metodologia oferowana przez zarządzanie łańcuchami dostaw jest wkładem do lepszego zrozumienia i rozwiązania podstawowych problemów logistyki przedsięwzięć budowlanych. W artykule zdefiniowano pojęcie łańcucha dostaw oraz podstawowe metody koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw, które mogą mieć zastosowanie w organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego.(abstrakt oryginalny)

The application of modern management methods for construction projects allows to improve its productivity. A supply chain management is one of these methods. This conception derives from a modern approaching to logistics processes management in various sectors of economy. It takes advantage of different management tools and methods. In building, we have many different participants of building undertakings, with diversified correlations, and also a lot of logistic chains, aiming to supply a building site with physical (raw material, engines, energy, etc.), information and financial resources. Thus, we can treat a management of construction projects logistic as a management of supply chains. And a success of construction project depends from the productivity of this management. A supply chain management also brings a general knowledge and methodology, that can be used for better understanding and resolving of some elementary problems connected with construction projects logistics. The paper defines the idea of supply chain and presents some basis methods of supply chain management, that can be adopted for development and organizing of building investment process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Berteisen, L. Koskela, Managing the Three Aspects of Production in Construction. Proceedings of the 10th Conference of the International Group for Lean Construction, Gramado 2002.
 2. W.J. O'Brien, Construction Supply-Chain Management: A Vision for Advanced Coordination, Costing and Control. Proceedings of the Research Workshop, Berkeley-Stanford CE&M Workshop: "Defining a Research Agenda for AЕС Process/Product Development in 2000 and Beyond", 1999, http://www.ce.berkeley.edu/~tommelein/CEMworkshop. htm, s. 1-7.
 3. W.J. O'Brien, C.T. Formoso, R. Vrijhoef, K.A. London, Construction Supply Chain Management Handbook, CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, 2009.
 4. C. Hales, Managing Engineering Design. Harlow, Longman Scientific and Technical, 1993.
 5. E.L. Issato, Proposition of a Theoretical - Descriptive Model for the Inter-Organisational Coordination of Construction Project Supply Chains (doctorate thesis). Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Allègre 2005.
 6. L. Koskela, An Exploration towards a Production Theory and Its Application to Construction. Espoo, VTT, 2000.
 7. H. Li. K. Womer, Modeling the Supply Chain Configuration Problem with Resource Constraints. "International Journal of Project Management" 2008, Vol. 26(6), s. 646-654.
 8. Logistics - Structure, Basic Terms and Definitions in Logistics, European Committee for Standardisation, CEN/TC 273, Brussels 1997.
 9. S. Oleander, A. Landin, Evaluation of Stakeholder Influence of the Implementation of Project. "International Journal of Project Management" 2005, Vol. 23, s. 321-328.
 10. R.P. Smith, J.A. Morrow, Product Development Process Modeling. "Design Studies"1999, Vol. 20, s. 237-261.
 11. R. Vrijhoef, L. Koskela, Roles of Supply Chain Management in Construction. Proceedings of the 7th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC-7), Berkeley 1999, http:// www.ce.berkeley.edu/~tommelein/CEMworkshop, s. 133-146.
 12. X. Xue, X. Li, Q. Shen, Y. Wang, An Agent-Based Framework for Supply Chain Coordination in Construction. "Automation in Construction" 2005, Vol. 14(3), s. 413-430.
 13. X. Xue, Y. Wang, Q. Shen, X. Yu, Coordination Mechanisms for Construction Supply Chain Management in the Internet Environment. "International Journal of Project Management" 2007, Vol. 25(2), s. 150-157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu