BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości
Models of Managing Municipal Real Estate Stock
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 57-69, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Majątek gminy, Mienie komunalne, Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami
District property, Municipal property, Real estate, Real estate management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są organizacyjne aspekty zarządzania majątkiem gminy. Uwaga autora skupia się przede wszystkim na procesie zarządzania tą częścią majątku gmin, którą stanowią nieruchomości. Gminy posiadają bowiem określony zasób nieruchomości o charakterze publicznym, którego podstawowym celem jest umożliwienie gminie realizacji zadań użyteczności publicznej. Do zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości może być wykorzystany model (system) bezpośredni, pośredni lub zleceniowy. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zbadanie zakresu zastosowania podstawowych modeli zarządzania nieruchomościami w gospodarowaniu mieniem komunalnym gmin oraz sposobu wypełnienia przez organy uprawnień kontrolno-nadzorczych nad podmiotami mienia komunalnego. Dlatego też przedmiotem analizy będą organizacyjne problemy zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. (fragment tekstu)

The subject of this article is the management of municipal real estate and the rules governing its transfer to organisational units for long-term management or in the form of a contribution. The organisational units of local authorities, performing the local authorities' tasks, may be established on the basis of budgetary law or the Commercial Companies' Code. The aim of the article is to analyse organisational models of managing municipal real estate stock. Furthermore, the author tries to determine the instruments used by local authorities and their impact on the functioning of these organisational units based on the local authorities' ownership rights to the property concerned. The author focuses on factors differentiating instruments of ownership supervision, depending on the organisational and legal form of the organisational unit, the tasks executed, and the method of transferring the local authority's property to the unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C, Analiza kompetencji nadzorczych organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa komunalnego. „Samorząd Terytorialny" 1994. nr 6.
 2. Byjoch R., Rcdet S., Prawo gospodarki komunalnej, PWN. Warszawa 2000.
 3. Dolnicki B., Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2.
 4. Kalisiak M, Paluch W., Działalność gospodarcza gminy i powiatu. Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 2000.
 5. Komentarz, do ustawy o samorządzie gminnym, K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płazek. Lexis Ncxis. Warszawa 2004.
 6. Kozina A., Nalepka A., Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą, Zeszyty Naukowe AH w Krakowie, nr 446. Kraków 1995.
 7. Kumorek B., Komisja rewizyjna i kontrola wewnętrzna w gminie. Wydawnictwo ZCO.
 8. Poznań-Zielona Góra 1996. Modras A., Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8.
 9. Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami, „Świat Nieruchomości" 2005, nr 51.
 10. Nalepka A., Organizacja zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym. „Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 7.
 11. Prywatyzacja usług komunalnych w Polsce, red. T. Aziewicz, IBnGR, Lublin-Gdańsk 1994.
 12. Smoleń P., Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego |w:| Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wojtowicz, ABC, Warszawa 2004.
 13. Tabaka L., Jak skutecznie sprawować nadzór właścicielski w samorządowych spółkach, „Gazeta Prawna" 2003, nr 181.
 14. Uchwała SN z dnia 14 marca 1995 r. III CZP 6/95 OSNCP 1995 nr 5 poz. 72.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz 191 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91 poz. 408 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teskt jednolity Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 115 poz. 741, tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 r., Dz.U. 261 poz. 2603).
 22. Wawak T., Wajda K., Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 23. Wąsowicz K., Ostrowski T., Przedsiębiorczość komunalna, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Kraków 2003.
 24. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 1997.
 25. Zaborniak P., Maciejko W., Tworzenie spółek kapitałowych przez samorząd gminny jako forma ograniczania bezrobocia, „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu