BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Piotr
Tytuł
Aspekt komunikacji społecznej w strategiach autoprezentacyjnych
The Aspect of a Social Communication in Self-Presentation Strategies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 25-33, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie społeczne, Formy komunikowania, Teoria komunikowania, Polityka, Politycy
Social communication, Forms of communication, Theory of communication, Politics, Politicians
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem komunikowania i relacji pomiędzy komunikacją a autoprezentacją. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z aspektów procesu komunikacji, którym jest semantyka sytuacji. Teoretyczne rozważania zilustrowano na przykładzie autoprezentacji politycznej.

This article presents the problem of a dependence on the self-presentation, the self-presentation dilemma, self-presentation tactics, the discourse and the conception of a communication which is based on the idea of the semantics of situations. The example of political self-presentations displays connections among these theoretical narratives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 2. Barwise J., Perry J., Situations and Attitudes, Cambridge 1983.
 3. Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 4. Gardawski J., Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, PWN, Warszawa 1996.
 5. Kołakowski L., Niepokój wieku naszego, "Gazeta Wyborcza" 2002 nr 203.
 6. Hayek von F.A., "Social or Distributive Justice" 1973.
 7. Halas E., Transformacja w wyobraźni zbiorowej, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, PWN, Warszawa 1993.
 8. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Morawski W., Realizacja zasady sprawiedliwości, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, WAM 2002.
 10. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 11. Szmajke A., Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Wyd. ilrsa Consulting, Olsztyn 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu