BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czmuchowski Adam
Tytuł
Proces zmian w organizacji i technologii produkcji wielkopiecowej nad rzeką Bobrzą w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w XVI-XVIII wieku
The Process of Changes in the Organisation and Technology of Large-Furnace Production by Bobrza River into Old Polish Industrial District in the 16th-18th Century
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 45-69, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przemysłu, Przemysł hutniczy, Hutnictwo, Górnictwo, Postęp technologiczny, Postęp techniczny w przemyśle
Industry development, Smelting industry, Metallurgy, Mining sector, Technological progress, Technological advances in the industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Zagłębie Staropolskie
Abstrakt
Szczegółowo omówiono proces rozwoju przemysłu na obecnych terenach Kielc na przestrzeni trzech wieków (od XVI do XVIII w.). Wszelkie odkryte złoża na tym obszarze należały do krakowskich biskupów, którzy oddawali je w dzierżawę. Omówiono inwestycje przemysłowe w poszczególnych miejscowościach usytuowanych w dorzeczu Bobrzy i ich wpływ na rozwój kuźnic i hut. Opisane także jakie innowacje technologiczne, pochodzące z krajów Europy Zachodniej, zostały wykorzystane w tamtych czasach.

The article describes goods of Cracov bishops which are currently situated in the area of Kielce city. At that time, the industrial district contained many of cities at various level of the industrial development. The article presents the industrial district from the side of changes and technological innovations used during the iron melting. It also includes how technological innovations, derived from West Europe, had been used in those times. This fact contradicts the of the industrial backwardness of the Republic in the 16th-18th century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1, KAW, Warszawa 1987.
 2. Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego, red. Z. Kowalczewski, KTN, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1972.
 3. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, red. A. Mączak, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 4. Ilustrowana encyklopedia Everta, Trzaski i Michalskiego, red. S. Lam, t. V, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1928.
 5. Jagodziński J. i in., Zagłębie staropolskie. Przewodnik po zabytkach hutnictwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1967.
 6. Kmieć H., Dzieje techniki zbrojeniowej nad rzeką Bobrzą i w jej okolicach od XVI do XIX wieku, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach, Kielce 2000.
 7. Krygier E., Zespól wielkopiecowy w Samsonowie, t. I, II, Dokumentacja Naukowa, ze zbiorów archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Warszawa 1957.
 8. Kuraś S., Materiały do górnictwa i hutnictwa z Archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, Inst. His. Kult. Mat. PAN nr 77, 107, Wrocław.
 9. Kuraś S., Materiały do górnictwa i hutnictwa z Archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, Inst. His. Kult. Mat. PAN t. 3, nr 202; 203, Wrocław.
 10. Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 11. Penkalla A., Hryniak E., Samsonów - zakład przemysłowy i osiedle mieszkaniowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Studium układu przestrzennego zakładu wielkopiecowego w Samsonowie, nr 25, PP PKZ - Oddział Kielce, ze zbiorów archiwum WKZ w Kielcach, Kielce 1978.
 12. Piaskowski J., Hutnictwo i odlewnictwo, [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, red. B. Orłowski, Wyd. IHNOiT, Warszawa 1992.
 13. Radwan M., Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, WN-T, Warszawa 1963.
 14. Rząd Gubernialny Radomski. Lustracja klucza samsonowskiego z roku 1788, sygn. 10200, Archiwum Państwowe w Kielcach.
 15. Wojewódzki R., Najcenniejsze zabytki techniki. Samsonów, "Ikar" 1994 nr 110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu