BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz
Tytuł
Wolność gospodarcza w Polsce po roku 1989 : charakterystyka, przepisy prawa, analiza sondaży
Economic Freedom After the Year 1989 : Characterization, Rules of Law. Poll's Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 70-79, bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Wolność gospodarcza, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przegląd literatury, Badanie opinii
Market economy, Economic freedom, Systemic transformation, Literature review, Opinion research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie wybranych publikacji i obowiązujących w Polsce przepisów prawa (m.in. Konstytucji, ustawy o działalności gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) zanalizowano zagadnienie swobody (wolności) gospodarczej, jako podstawy wolnego rynku. Omówiono także dane dotyczące stosunku Polaków do przemian demokratycznych i prywatyzacji, uzyskanych w sondażach CBOS-u w latach 1990-2006.

The article presents the meaning of economic freedom in the Polish law. The author uses appropriate publications about this subject. He presents Polish and international regulations of economic freedom. In the second part of article, the author analyzes the Index of Economic Freedom 2007 and several CBOS reports about the meaning of economic freedom in the Polish society in the years 1990-2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualne problemy i wydarzenia (109), CBOS, Warszawa 1999, www.cbos.pl.
 2. Aktualne problemy i wydarzenia (118), CBOS, Warszawa 2000, www.cbos.pl.
 3. Aktualne problemy i wydarzenia (133), CBOS, Warszawa 2001, www.cbos.pl.
 4. Aktualne problemy i wydarzenia (136), CBOS, Warszawa 2001, www.cbos.pl.
 5. Aktualne problemy i wydarzenia (145), CBOS, Warszawa 2002, www.cbos.pl.
 6. Aktualne problemy i wydarzenia (168), CBOS, Warszawa 2004, www.cbos.pl.
 7. Banasiński C. i in., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. IV, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. Index of Economic Freedom, New York 2007, www.heritage.org/index/.
 9. Karta Praw Podstawowych, Nicea 2000, www.hfhr.waw.pl.
 10. Konstytucja RP, LIBER, Warszawa 2001.
 11. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966, New York 1966, www.hfhr.waw.pl.
 12. Nowa encyklopedia powszechna PWN, www.pwn.pl.
 13. Nowicki M., Co to są prawa człowieka?, Teksty Wykładów Szkoły Praw Człowieka HFPC, Warszawa 1998.
 14. Państwo i obywatel, CBOS, Warszawa 1999, www.cbos.pl.
 15. Paryska Karta Nowej Europy z 21 listopada 1991, Paryż 1991, www.hfhr.waw.pl.
 16. Strzeszewski M., Blaski i cienie demokracji. Komunikat z badań, Warszawa, kwiecień 2006, www.cbos.pl.
 17. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, Rzym 1952, www.hfhr.waw.pl.
 18. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU 199 nr 101, poz. 1178.
 19. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173, poz. 1807.
 20. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, DzU 1988 nr41, poz. 324.
 21. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 281, poz. 2777.
 22. Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, Księgarnia Akademicka, Kraków 1994.
 23. www.hfhr.waw.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu