BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ład korporacyjny a sprawozdawczość finansowa
Corporate Governance versus Financial Reporting
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 237-249, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Sprawozdawczość finansowa, Regulacje prawne
Corporate governance, Financial reporting, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej (spółki kapitałowej) jest realizacja celów wynikających z wizji i misji. W realizacji celów, zarówno: strategicznych, taktycznych jak i organizacyjnych, szczególne znaczenie ma stosowanie przez organizacje gospodarcze dobrych praktyk, m.in. standardów tzw. ładu korporacyjnego jak i standardów sprawozdawczości finansowej. Tak aby interesariusze mogli mieć pewność, że organizacja gospodarcza, która stanowi przedmiot ich zainteresowania, przestrzega zasad, które "wyznaczają" w/w standardy. W tym kontekście, istotna staje się odpowiedź na następujące pytanie: czy istnieje zależność między ładem korporacyjnym a sprawozdawczością finansową? (abstrakt oryginalny)

The essence of performance every economic organization (capital company) is to realize goals flowing out from the vision and mission. The main mining in realization of those goals, both strategic and tactic, as well as organizational, have a using good practices by economic organizations, e.g. both standards of so-called corporate governance and standards of financial reporting. The reason of those actions is to give a reliability to investors that economic organization - the subject of their interesting -upholds to rules determinate by above-mentioned standards. In this context the main problem is to answer following question: is correlation between corporate governance and financial reporting exiting? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., (2007) Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
  2. Helin A., Szymański K., Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001
  3. Hendriksen E.A., van Breda M.F., (2002) Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
  4. Jackson C.W., (2008) Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
  5. Jakubczyk-Cały E., (2007) Rola biegłego rewidenta w tworzeniu wartości dodanej spółki [w:] Jakość usług biegłego rewidenta, KIBR, Warszawa -Jachranka
  6. Jaruga A.A. (2002) Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości (red) Jaruga A.A., C.H.Beck, Warszawa
  7. Jerzymowska A., (2002) Nadzór korporacyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  8. Kamela-Sowińska A., (2008) Czy przewidywanie przyszłości na przyszłość (esej ekonomiczno-filozoficzny) [w:] Materiałach konferencyjnych Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, SKwP - PTE Warszawa 2009
  9. Kawa M. (1994) Autodynamizm rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP Warszawa
  10. Zalega K., (2003) Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu