BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena
Tytuł
Kompleksowość obsługi klientów w przedsiębiorstwach produkcyjnych w ujęciu marketingowo-logistycznym
Comprehensive customer service in production company in relation to marketing and logistic concept
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 12, s. 2-7
Słowa kluczowe
Obsługa klienta, Strategia obsługi klienta, Przemysł hutniczy, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Customer service, Customer service strategy, Smelting industry, Industrial enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia marketingowo-logistycznej koncepcji obsługi klientów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zaprezentowano kluczowe wyznaczniki jakości obsługi oraz przytoczono ważniejsze etapy proceduralne, umożliwiające realizację przyspieszonych i zindywidualizowanych zamówień. Zwrócono także uwagę na występowanie wielu istotnych powiązań między działaniami logistycznymi i marketingowymi w podnoszeniu efektywności obsługi klientów. W części praktycznej artykułu zaprezentowano procedury obsługi klientów krajowych i zagranicznych stosowane w produkcyjnych przedsiębiorstwach hutniczych.(abstrakt oryginalny)

The article highlights the problems of marketing and logistic concept of customer service in a production company. It presents crucial, service quality indicators and also more important procedural stages, which enable fulfilment of accelerated and individual orders. It was also pointed out that a lot of connections between logistic and marketing actions have an impact on effective costumer service increase. The practical part of article describes all working procedures of domestic and international customer service used in metallurgic companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
  2. P. Blaik, Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki, "Problemy Magazynowania i Transportu" 1993, nr 3.
  3. P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 201.
  4. M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnictwa Placet, Warszawa 1996, s. 48.
  5. I.Dembińska-Cyran, J, Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzaniu relacjami z klientem, Difm, Warszawa 200-1, s. 37.
  6. B. Gajdzik, Nowa kultura obsługi klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Problemy Jakości" 2008, nr 2, s. 35-38.
  7. B. Gajdzik, Podstawowe wyznaczniki jakości systemu obsługi klienta w przedsiębiorslwie hutniczym, "Problemy Jakości" 2008, nr 9, S. 50-52.
  8. B. Gajdzik, Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji, Politechnika Śląska, Gliwice 2009,s. 236-248.
  9. B. Gajdzik, Wybrane komponenty systemu obsługi klienta na przykładzie rynku artykułów przemysłowych, "Problemy Jakości" 2009, nr 5, s. 50-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu