BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Szpitter Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa
The Board of Supervisors and Enterprise Business Model
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 301-309, tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Organizacja biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Model przedsiębiorstwa
Supervisory board, Business management, Enterprise management, Model of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie roli rady nadzorczej spółki w kreowaniu i reorientacji strategicznej - zwłaszcza w warunkach kryzysu - modelu biznesowego spółki. Podjęte rozważania wynikają z doświadczeń autorów jako członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Z posiadanego doświadczenia wynika, że kluczem do sukcesu spółki jest innowacyjny, a w zasadzie odmienny na tle konkurencji sposób (model) prowadzenia biznesu, niezależnie od tego czy jest to biznes rodzinny, czy uspołeczniony (inwestorsko - menedżerski). (fragment tekstu)

This elaboration has been undertaken with the aim of information exchange in the field of the board of supervisors role in the creation and strategic reorientation of enterprise business model - especially considering crisis conditions. The discussion results from the authors experience as board members of companies and partnerships. From the authors experience it is evident that the key to a company's success [however it may be defined] is the innovative or rather dissimilar to others method [model] of business conduct, irrespective of the fact whether such a business is family run or socialized [investor - manager]. The innovation is based on change, especially such a change that could be described as strategic and is known as strategic reorientation. A very important role in the process of change is ascribed to the aims that the enterprise strives to achieve in different time spans. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aluchna M., Pindelski M., Mrówka R., Obłój T.(2006), Zarządzanie uwagą we współczesnej gospodarce. Geneza i główne założenia koncepcji, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucjom, Redaktor naukowy J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Brzóska J. (2007), Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  3. Obłój K. (red), (2003), Dominująca logika firmy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  4. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek - Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
  5. Moore G.A. (2008), Aby osiągnąć sukces w perspektywie długookresowej, skoncentruj się na celach średniookresowych, "Harvard Business Review Polska", Warszawa, nr 3.
  6. Kodeks spółek handlowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  7. Nogalski B. (2008), "Idea strategii błękitnego oceanu w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania" w "Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu", praca zbiorowa pod redakcją J. Rokity, GWSH im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice.
  8. Nogalski B" Bednarska N. (2008), "Strategia Błękitnego oceanu jako wytyczna restrukturyzacji zakresu działalności biznesowej przedsiębiorstwa" w "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych" praca zbiorowa pod redakcją A. Hermana i K. Poznańskiej T.2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  9. Polowczyk J., Kreatywna zmiana modelu biznesowego, Przegląd prasy zagranicznej, Przegląd Organizacji 2009 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu