BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola specyficzności aktów ludzkich w efektywnej działalności rad nadzorczych
The Role of Human Assets Specificity in Effective Operation of Supervisory Boards
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 327-338, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Kwalifikacje zawodowe, Wartości niematerialne, Koszty w przedsiębiorstwie, Rekrutacja kadr kierowniczych
Supervisory board, Professional skills, Intangible asset, Costs in companies, Recruitment of management staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyficzność aktywów ludzkich zajmuje ważne miejsce w teorii kosztów transakcyjnych. Ta ostatnia wykorzystana została do analizy działalności rad nadzorczych w polskich spółkach. W opracowaniu przedstawiono możliwości ograniczania kosztów transakcyjnych przez rady nadzorcze. Możliwości takie występują w szczególności przy rekrutacji członków zarządu, przy zawieraniu z nimi kontraktów oraz przy ograniczaniu postaw oportunistycznych zarządu. Polskie rady nadzorcze wykorzystują takie możliwości w ograniczonym zakresie. (oryginalne streszczenie)

Specificity of human assets holds an important place in the theory of transaction costs. The study presents possibilities of supervisory boards in cutting transaction costs. It is particularly possible at a time of concluding contracts with board members and limiting board members opportunistic behavior. Such possibilities are to a limited extent applied by Polish supervisory boards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M, Słomka A. (2001), Geneza rozwoju koncepcji nadzoru korporacyjnego. Teoria agencji, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 2. Chen P. (2007), Complexity of Transaction Costs and Evolution of Corporate Governance, "The Kyoto Economic Review", nr 76(2),
 3. Cushing W.W., McCart D.E., (1996), Asset Specificity and Corporate Governance: An Empirical Test, "Managerial Finance" vol. 22,
 4. Fama E. ( 1980), Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy", no 88,
 5. Frances J. (2004), Institutions, Firms and Economic Growth, New Zealand Treasury Working Paper 04/19, September,
 6. Guza L. (2008), Zatrudnienie i rynek firm head-hunterskich w Polsce, "Gazeta Prawna",. 2008.08.18).
 7. Mesjasz C. (1998), Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 8. Mesjasz C. (2002), Kontrakty niekompletne jako podstawa teoretyczna nadzoru korporacyjnego, w: S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Peszko A. (2006), Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 10. Rudolf S. (2000), (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 12. Rudolf S. (2003), Udział rady nadzorczej w przygotowywaniu strategii rozwoju firmy, w: J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Tom 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 13. Rudolf S. (2005), Wprowadzenie, w: S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce.
 14. Słomka-Gołębiowska A. (2008), Oddzielenie własności od kontroli, czyli o istocie ładu korporacyjnego, w: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, tom IV, cz. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 15. Urbanek P. (2005), Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Urbanek P. (2006), Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Art. 375(1).
 18. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu