BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąchol Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysu
Corporate Governance in the Knowledge Economy and Conditions of Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 399-410, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizm globalny, Ład korporacyjny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kryzys finansowy, Zarządzanie wiedzą
Global capitalism, Corporate governance, Knowledge-based economy, Financial crisis, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje elementy z zakresu zarządzania wiedzą oraz nadzoru korporacyjnego. Na podstawie danych statystycznych z różnych krajów świata pokazano, że obecny kryzys finansowy na świecie jest spowodowany brakiem nadzoru w spółkach i nad bankami, a także brakiem kontroli w państwie i na świecie. Stąd konieczność ewolucji systemów nadzoru korporacyjnego szczególnie modeli anglo-amerykańskich i przyjęcia regulacji światowych w tym obszarze w ramach kapitalizmu globalnego. (oryginalne streszczenie)

This paper presents the knowledge management elements and the elements of corporate governance. The statistical data in different countries of world shows that present financial crisis in the World is the result of lack of supervision and audit in companies, banks and generally lack of control in the state and World. From here is the necessity of the evolution of formations corporate governance, particularly Anglo-American models and use World's controls in flames of global capitalism - in age of knowledge and information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w] Borowiecki R. (red.): Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, TNOiK, Wydawnictwo AE-Kraków, Kraków
  2. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
  3. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszaw.
  4. Peszko A. (2002), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, AGH-Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne, Kraków.
  5. Peszko A.(2006), Rada Nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  6. Rudolf S., Stos J., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
  7. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG, Warszawa.
  8. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu