BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego
The Structure of Ownership and Control in Polish Public Companies During the Economic Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 383-398, tabl., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Kryzys finansowy, Spółki giełdowe, Struktura własnościowa przedsiębiorstw, System kontroli, Inwestor giełdowy, Badania naukowe
Public companies, Financial crisis, Stock market companies, Ownership structure of enterprises, Control system, Stock exchange investor, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja struktur własnościowo-kontrolnych oraz typów inwestorów występujących w spółkach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Badania zostały przeprowadzone na próbie liczącej 350 spółek, według stanu na koniec marca 2009 roku. Analiza struktur własnościowo-kontrolnych w polskich spółkach publicznych wskazuje na wysoki poziom koncentracji własności i kontroli charakterystyczny dla zamkniętego systemu kontroli nad spółką. (fragment org. streszczenia)

The purpose of the paper is to identify patterns of ownership and control in Polish public companies. Analysis conducted on a sample of 350 companies revealed that Polish companies operate under an "insider" control system. Similar system exists in other countries of Continental Europe (France, Germany, Austria, Belgium, Spain). The scale of corporate control is one aspect of analysis. Individual investors, first of all managers, and strategic investors, both domestic and foreign, held dominant blocs of shares. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A. (2005), Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Badania wykonane w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (1H02C 013 26).
 2. Barca F., Becht M. (2002), Oxford University Press.
 3. Berle A. A., Means G. C. (1932), The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.
 4. Bethel J.E., Liebeskind J. (1993), The Effects of Ownership Structure on Corporate Restructuring, "Strategic Management Journal", Vol.14.
 5. Eisenmann T. R. (2002), The Effects of CEO Equity Ownership and Firm Diversification on Risk Taking, "Strategic Management Journal", nr 23.
 6. Fama F.E., Jensen M.C. (1983), Separation of Ownership and Control, "Journal of Law & Economics", vol. XXVI.
 7. Francs J., Mayer C, Wagner H.F. (2006), The Origins of the German Corporation - Finance, Ownership and Control, "Review of Finance".
 8. Franks J., Mayer C. (1995), The Ownership and Control, London Business School.
 9. Gedajlovic E. R., Shapiro D. M. (1998), Management and Ownership Effects: Evidence from Five Countries, "Strategic Management Journal", vol. 19.
 10. Graves S., Waddock S. (1990), Institutional ownership and control: implication for long-term corporate strategy, "Academy of Management Executive", Vol.4, nr 1.
 11. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 12. Koładkiewicz I. (2003), Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych - zarys mapy problemów, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, Jeżak J. (red.), Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 13. Kostecka D. (2002), Rola rady nadzorczej w procesie nadzoru nad JSSP, w: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, RudolfS. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Kroll M., Wright P., Toombs L., Leavell H. (1997), Form of Control: a Critical Determinant of Acquisition Performance and CEO Rewards, "Strategic Management Journal", vol. 18/2.
 15. La Porta R. F., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R. W. (1997), Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, No 52.
 16. O'Sullivan M. A. (2002), Contests for Corporate Control. Corporate Governance and Economic Performance in the United States and Germany, Oxford University Press.
 17. Rudolf S., Stankiewicz T., Majer A., Urbanek P. (1996), Efektywność nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa w przedsiębiorstwach objętych przekształceniami własnościowymi, Ośrodek Naukowo-Badawczy Partycypacyjnych Form Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Rudolf S., Urbanek P. (2007), Wpływ struktury własności na efektywność nadzoru korporacyjnego, Badania wykonane w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (0250/H02/2005/28).
 19. Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2002), Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, Badania wykonane w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (5H02C013 20).
 20. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539).
 22. Walsh J., Steward J. (1990), On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms, "Academy of management Review", Vol. 15, No.3.
 23. Yeh A., Lim S., Vos E. (2007), Path Dependence or Convergence? The Evolution of Corporate Ownership Around the World, "Review of Law and Economics".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu