BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szacowanie indeksu ryzyka w wycenie przedsiębiorstw
Estimating Risk Index in Business Valuation
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 425-433, tabl., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Pomiar ryzyka, Wycena przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Model wyceny aktywów kapitałowych
Capital market, Risk measures, Enterprise valuation, Capital cost, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono najważniejsze kwestie związane z szacowaniem indeksu ryzyka - zmiennej, która jest kluczowym wyznacznikiem kosztu kapitału własnego w licznych modelach (metodach, technikach) omawianych w literaturze przedmiotu i stosowanych w praktyce. Zaprezentowano model CAMP, który jest powszechnie wykorzystywany do szacowania kosztu kapitału własnego. W formie tabeli przedstawiono sektorowe współczynniki beta spółek notowanych na amerykańskim rynku kapitałowym.

The paper deals with the key methodological aspects of estimation of risk index used in Discounted Cash Flow Method. Basics of the Capital Pricing Model and its applications have been discussed. A concept of branch betas has been presented and exemplified. A problem of estimating risk index for unquoted companies has been disputed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander I. (1995), Cost of Capital. The Application of Financial Models to State Aid. OXERA, Oxford
  2. Cornell B. (1993), Corporate Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making, McGraw-Hill, Chicago
  3. Damodaran A., (1996), Investment Valuation. John Wiley & Sons, New York
  4. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P. (1996), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin Professional Publishing, Chicago
  5. Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2003 Yearbook (2003), Valuation Edition, Ibbotson Associates, Chicago
  6. Zarzecki D., Byrka-Kita K. (2005), O pewnej metodzie szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach wschodzących. W: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Red. naukowa Hamrol M., Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu