BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilewska Monika (Uniwersytet Gdański, doktorant)
Tytuł
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego oraz perspektywy jej dalszego rozwoju
CSR in the Recession - Prospects for Development and its Further Directions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 411-424, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kryzys finansowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Financial crisis, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena przyszłości idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility) oraz wpływu recesji na perspektywy szerokiej implementacji zasad CSR przez biznes. Dokonano identyfikacji dalszych kierunków rozwoju idei społecznej odpowiedzialności na podstawie badań i sondaży przeprowadzonymi przez uznane instytucje badawcze, informacji ze stron internetowych międzynarodowych organizacji angażujących się w rozpowszechnianie społecznie odpowiedzialnych postaw oraz bieżącej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu jak i fachowego czasopiśmiennictwa. (fragment tekstu)

The popularity of CSR is increasingly high but in recession its development may be questionable. This paper aims at the prospects for future implementations of CSR in business and its directions of development. The results of the analysis shows that there is demand for socially responsible behavior and action and therefore CSR will thrive in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Delevingne L. (20.01.2009), Surprising survivors: Corporate do-gooders, http://money.cnn.com/2009/01/19/magazines/for-tune/do_gooder.fortune/index.htm?postversion=2009012015.
 2. Edelman GoodPurpose (10.2008), 2nd Annual Global Consumer Study, www.goodpurposecommunity.com/study.html za www.edelman.com.pl/expertise/csr/.
 3. Edelman Trust Barometer 2009 (2009), The Tenth Global Opinion Leaders Study, www. edelman.com/trust/2009/docs/Trust_Book_Final_2.pdf.
 4. European Commission Activities to promote CSR 2007-2008 (10.02.2009), European Multistakehoder Forum on Corporate Social Responsibility Plenary Meeting, http://ec.europa.eu/enterprise/csr/forum_2009_index.htm.
 5. Gacparski W. (2004), Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Gasiński T., Piekalski G. (03.2009), Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/580AE0A6-1882-4288-B719-D7F16E658D6A/52174/Podrecznik_CSRl .pdf.
 7. Guidance on Corporate Responsibility Indicators in Annual Reports (2008), United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva.
 8. http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/index_pl.htm
 9. http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_pl.htm
 10. ISO and social responsibility (2008), http://www.iso.org/iso/socialresponsibility.pdf.
 11. Klimczak B. (2006), Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008 (10.2008), KPMG International, Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 13. Manget J., Roche C, Miinnich F. (01.2009), Capturing the Green Advantage for Consumer Companies, The Boston Consulting Group, ww.bcg.com/impact_expertise/publications/files/Capturing_Green_Advanta ge_Consumer_Companies_Jan_2009.pdf, January 2009.
 14. OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2008), OECD Publishing, France.
 15. Rok B. (2008), Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport ze spotkania z interesariuszami, Warszawa, www.undp.org.pl/files/745/CSR_Dialog_Podsumowanie.pdf.
 16. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (2004), PWN, Warszawa.
 17. SME's in Europe 2003 (2004), Observatory of European SMEs 2003/7, No 7, European Commission, Luxemburg.
 18. Szlasa K., http://www.fob.org.pl/jak-przezyc-ciecia-budzetowe-zrob-wiecej-257_2338.htm za D. Cahn, P. Neyts, Ethical Corporation, listopad 2008.
 19. Trudel R., Cotte J., Does Being Ethical Pay? (5.12.2008), The Wall Street Journal - Eastern Edition, Vol. 251 Issue 111.
 20. United Nations Global Compact. Annual Review 2008 (03.2009) United Nations Global Compact Office, New York.
 21. Vermeer D., Clement R., Why sustainability is still going strong (12.02.2009), Financial Times.
 22. Wilewska M., Jerzemowska M. (2008), Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w rozwoju MSP (w:) Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego pod red. P. Kulawczuk, E. Kwela, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 23. www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressRe-sources/PressRelease26February2009.htm.
 24. www.globalreporting.org/NewsEventsPress/PressRe-sources/PressRelease26Feb2009Media.htm.
 25. www.kpmg.com/Global/IssuesAndInsights/ArticlesAndPublications/Pages/ Sustainability-corporate-responsibility-reporting-2008.aspx
 26. www.odpowiedzialnybiznes.-pl/lutowe-wiadomoci-z-csr-europe-259_2315.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu