BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr
Tytuł
Ocena zatrudnienia i motywacji pracowników w przedsiębiorstwie
The Assessment of Employment and Motivation of Employees in Enterprises
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 2, s. 134-143, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Polityka zatrudnienia, Motywowanie pracowników
Employment, Employment in the enterprise, Employment policy, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę zatrudnienia i motywacji pracowników w przedsiębiorstwach dokonaną na podstawie przeprowadzonych badań. Oceniano przyczyny problemów w zatrudnieniu pracowników, wśród których najważniejsze okazały się brak funduszy, wykwalifikowanych pracowników oraz młodych ludzi zainteresowanych pracą. (abstrakt oryginalny)

The survey aimed at the recognition of employment problems and its changes in enterprises. The reasons for the lack of employees were analysed, the most important being the lack of financing, lack of qualified employees and lack of young employees to work. The plans of employment were the object of the analysis. The majority of entrepreneurs pointed out the increase in employment in future year. Moreover, the information about employees' motivation in enterprises was gathered. The surveyed enterprise owners used the following motivation means: financial rewards and education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz P., (2006), Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Diagnoza polskiego rynku pracy, http://praca.fairplay.pl/content/newsy/87/kultura_zatrudnienia_info_prasowe.doc
 2. Bielski I., (2007), Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5 (53).
 3. Blokland K., (1993), Trends in compensation in Western Europe, referat przygotowany na konferencję "Work and Pay", Warszawa.
 4. Borkowska S., (1992), Jak wynagradzać, Wydawnictwo IOPM, Warszawa.
 5. Byars L.W., Rue L.W., (1984), Human Resources and Personal Management, Irwin, Homewood, Illinois.
 6. Czerniawska B., (1980), Motywacyjne problemy zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Foroohar R., (2006), Double benefit, Newsweek, May.
 8. Górska J., (1997), Struktura zakładowego kosztu pracy, (w:) K. Makowski (red.), Zarządzanie zmianami w zasobach pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 9. Juchowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., (2003), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 10. Kieżun W., (2004), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, "Współczesne Zarządzanie" nr 4.
 11. Kordaszewski J., (1972), Formy płac, Wydawnictwo KiW, Warszawa.
 12. Kozieł J., (1992), Wybrane elementy polityki kadrowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 13. Koźmiński A., Piotrowski W., (1995), Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Lipka A., (1997), Kadry w komputerze, "Personel" nr 9.
 15. Louart P., (1995), Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 16. Makowski K. (red.), (1997), Zarządzanie zmianami w zasobach pracy przedsiębiorstwa, "Monografie i Opracowania" nr 431 (IFGN 35).
 17. Martin J.P., (2004), Ponowna ocena strategii zatrudnienia OECD. Przegląd stanu zatrudnienia w OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/6/41/34851726.pdf
 18. Niedzielski E., Walkowiak R., (2000), Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 19. Noskowski P., (2004), Nasze dyplomy w Europie, http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,73343,2016558.html
 20. Pocztowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław.
 21. Pocztowski A., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej gospodarce, "Zagadnienia Ekonomiczne" nr 2.
 22. Rybak M., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, SGH, Warszawa.
 23. Szymańczak D., (2007), Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierające realizację innowacyjnej polityki państwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5 (53).
 24. Walkowiak R., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] E. Niedzielski (red.), Podstawy zarządzania zagadnienia wybrane, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.
 25. Wawrzyniak B., (1990), Strategie przebudowy polskich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10.
 26. Williams M., (2005), Close-quarter leadership-the secret to managing talent, MCE, January, http://www.mce.be/knowledge/455/27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu