BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukłaha Emil
Tytuł
Po co szpitalom outsourcing?
Do the hospitals actually need outsourcing?
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2009, nr 12, s. 14-21
Słowa kluczowe
Outsourcing, Ochrona zdrowia, Koszty ochrony zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Szpitalnictwo
Outsourcing, Health care protection, Health costs, Medical facilities management, Hospital service
Uwagi
summ., Artykuł zawiera tabele: Liczba dokonanych wydzieleń według dziedzin działalności i typu outsourcingu z podziałem na poziomy referencyjne szpitali; Łączna liczba wydzieleń ze względu na typ outsourcingu; Najczęstsze przyczyny wydzieleń w polskich szpitalach na podstawie wyników badań z lat 2004-2006 i 2006-2008; Najczęstsze efekty wydzieleń i ich ocena w polskich szpitalach w badaniach z lat 2006-2008 i 2004-2006; Główni odpowiedzialni za przygotowanie wydzieleń w polskich szpitalach na podstawie wyników badań z lat 2006-2008 i 2004-2006; Źródła inicjatywy wydzielenia w polskich szpitalach na podstawie wyników badań z lat 2006-2008 i 2004-2006; Stosunek grup interesarjuszy do wydzieleń w polskich szpitalach na podstawie wyników badań z lat 2006-2008 i 2004-2006
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w polskich szpitalach w latach 2004-2008 na temat powodów, zakresu i efektów outsourcingu oraz jego typów. Postawiono również pytanie na temat sensu stosowania tego podejścia w placówkach medycznych. Okazało się, że outsourcing stanowi jedno z najważniejszych narzędzi restrukturyzacji wykorzystywanych w zakładach lecznictwa zamkniętego. Pomimo znacznego zróżnicowania wielkości i zakresu działalności badanych organizacji należy stwierdzić, że polskie szpitale wykazały się znacznym podobieństwem w stosowaniu outsourcingu, niezależnie od miejsca położenia czy zasięgu swojego działania. Stosowanie outsourcingu oceniane zostało wysoko, zarówno pod kątem skuteczności, wysokiego stopnia osiągania oczekiwanych efektów, jak i długofalowego wpływu na funkcjonowanie szpitali.(abstrakt oryginalny)

The article presents the outcomes of the research conducted in Polish hospitals in years 2004-2008 concerning the usage of outsourcing as a tool of restructuring processes in health care system. The intention was also to examine the point of using outsourcing-driven approach in hospitals in the field of both medical and non-medical functions. Despite significant variety of medical services offered and different roles played by hospitals in Polish health care system, it turned out that areas of outsourcing as well as the reasons for and effects of using it were highly similar in the research group and positively accounted for. The outcomes of the research conducted clearly pointed out that outsourcing had taken and will take in future important role in hospital management and its restructuring processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Krajewska, Outsourcing w placówkach medycznych, http:// www.emedyk.pl/artykul.php?idartykul_rodzaj=31&idartykul=408, 10.04.2008.
  2. P. Stefaniak, Polska służba zdrowia potrzebuje reanimacji, "Manager Magazine", 26.06.2007, za: http://www.bankier. pl/wiadomosc/Polska-sluzba-zdrowia-potrzebuje-reanimacji-1602635. html, 28.11.2008.
  3. Zarządzanie projektem europejskim, pod red. M. Trockiego i B. Gruczy, PWE, Warszawa 2007, s. 65-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu