BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław
Tytuł
Indywidualizm i kolektywizm w polskich przedsiębiorstwach województwa śląskiego
Individualism and Collectivism in Polish Companies of the Silesian Voivodship
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 2, s. 163-173, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Kultura organizacyjna, Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Indywidualizm
Culture, Organisational culture, Management, Quality management, Individualism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy dotyczące kultury organizacyjnej oraz indywidualizmu i kolektywizmu jako czynników kulturowych. Następnie zilustrowano wyniki przeprowadzonych na próbie 112 przedsiębiorstw badań, dotyczących poziomu indywidualizmu i kolektywizmu śląskich firm. (abstrakt oryginalny)

The concept of the 'organizational culture' has become popular since the early 1980s. Organizational cultures should be distinguished from national cultures. Cultures manifest themselves, from superficial to deep, in symbols, heroes, rituals and values. National cultures differ mostly on the values level; organizational cultures at the levels of symbols, heroes and rituals, together labeled 'practices'. The various cultural dimensions impact on many management problems. Research into organizational cultures has identified five key elements of culture. One of those dimensions is individualism and collectivism - the degree to which one thinks in terms of I versus we, either ties between individuals are loose. The paper concentrates on the organizational culture problems in Silesian organizations. The publication is based on researches in 112 Silesian organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allayre Y., Firsirotu M., (1988), Les raciness de l'innovation. Le systeme japonais et l'expérience amricaine, Gestion, Charette, Fotier, Hawey, Touch Ross.
 2. Alvesson M., (1993), Cultural Perspectives on Organizations, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Aniszewska G., (2003), Geneza pojęcia "kultura organizacyjna", "Przegląd Organizacji" nr 10.
 4. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., (2000), Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Deal T., Kennedy A., (1982), Corporate Cultures: The Rotes and Rituals, Adison-Wesley Publishing Company Inc., Reading.
 6. Griffin R.W., (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., (2003), Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., (2002), Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Hamrol A., Mantura W., (2003), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Hamrol A., (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hofstede G., (1980), Culture consequences: international Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills.
 12. Hofstede G., (1983), Dimensions of national Cultures in fifty Countries and three regions, [w:] J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis, Expiscation in Cross-Cultural Psychology, Swets and Zeitlinger, Lisse.
 13. Hofstede G., (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 14. Hofstede G., (1989), Organizing for Cultural Diversity, "European Management Journal" nr 7.
 15. Korpanty J., (2001), Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Kożuch B., (2007), Proces wyodrębniania się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie zarządzania publicznego, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
 17. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 18. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków.
 19. Krzemień E., Wolniak R., Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, [w:] J. Żuchowski (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 20. Krzemień E., (2006), Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem. Jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Radom.
 21. Kultura, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura.
 22. Ouchi W., (1981), Theory Z, Avon Books, Addison-Wesley.
 23. Pascale R., Athos A., (1981), The Art of Japanese Management, Penguin Books, London.
 24. Stępień B., (2005), Rodzaje kulturowych wpływów w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" nr 10.
 25. Stewart E., Bennett M., (1991), American Cultural Patterns: a Cross-Cultural Perspective, Intercultural Press, Yarmouth.
 26. Trompenaars A., (1993), Riding the Waves of Culture, Nichols Brealy, London.
 27. Wolniak R., (2006), Dystans wobec władzy w różnych krajach świata a zarządzanie jakością, "Problemy Jakości" nr 1.
 28. Wolniak R., (2005), Humanistyczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jakością, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 29. Wolniak R., (2007), Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością, "Przegląd Organizacji", artykuł w druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu