BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Władyka Anatol (Jednostka Międzywydziałowa)
Tytuł
Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa
The Use of a Balanced Scorecard at the Tarnów City Council
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 7-8, s. 110-117
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Metody zarządzania, Zarządzanie strategiczne
Balanced Scorecard (BSC), Methods of management, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Urząd Miasta Tarnowa
Abstrakt
Istnieje wiele sposobów doskonalenia jakości usług, ale jednym z najskuteczniejszych jest stosowanie podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością. Autor ukazuje praktyczne możliwości identyfikacji i analizy procesów w urzędach administracji samorządowej. Wskazuje na główne możliwości doskonalenia procesów realizacji usług oraz na bariery, których główne źródło tkwi w zewnętrznych unormowaniach prawnych. W artykule przedstawiono również wyniki badań nad poziomami dojrzałości systemów jakości w urzędach samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

There are many ways of improving the quality of services, but one of the most effective is the use of a procedural approach to quality management systems. The author demonstrates the practical possibilities of identifying and analysing processes in self-government administration offices. He shows the main opportunities for improving the provision of services and the barriers, the main sources of which are found in external legal provisions. The article also presents research results on the levels of maturity of quality systems in territorial self-government offices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Ćwiklicki, T. Kafel, Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej, „Samorząd Terytorialny" 2004/7-8, s. 120-128.
  2. D.P. Norton, R.S. Kaplan, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie w działanie, Warszawa 2001.
  3. D.P. Norton, R.S. Kaplan, Strategiczna karta wyników. Praktyka, Warszawa 2001, s. 145.
  4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Tarnowa z 2007 r.
  5. Wzorcowe narzędzie dla urzędu. Rozmowa z Ryszardem Ścigałą, Prezydentem Miasta Tarnowa, „MISTiA na Szlaku" 2007/2(17), wydanie specjalne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu