BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buliński Leszek
Tytuł
Samorządowe wsparcie integracyjne dla niepełnosprawnych: : między pomocą rządową a pozarządową (przykład województwa pomorskiego)
Self-government Integration Support for the Disabled: : between Government and Non-government Assistance (Example of the Pomeranian Voivodship)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 7-8, s. 118-124
Słowa kluczowe
Integracja społeczna, Osoby niepełnosprawne, Polityka samorządu terytorialnego
Social integration, Disabled people, Local government policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poddano obserwacji proces integracji społecznej osób niepełnosprawnych z perspektywy szczebla samorządowego na tle innych poziomów władzy. Z badań Autora wynika, że w zakresie postrzeganych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, szczebel samorządowy lokuje się między najwyżej ocenianą działalnością administracji rządowej a najgorzej ocenianą działalnością organizacji pozarządowych. Zdaniem Autora nadzieję budzi rosnące zainteresowanie działalnością organizacji pozarządowych młodszej grupy wiekowej wśród osób niepełnosprawnych. Wnioski 2 badań zostały powiązane z krytyczną analizą obrazu prowadzonych działań integracyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the process of social integration of disabled people from the point of view of the self-government level compared with other levels of authority. It transpires from the author's studies that, in terms of the perceived activities for disabled people, the self-government tier is positioned between the best-appraised activities of the central government administration and the worst-appraised activities of non-government organisations, in the author's opinion, increasing interest in the activities of non-government organisations in the younger age group among disabled people is generating hope. The conclusions from the surveys were related to a critical analysis of the picture of integrative activities being conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Buliński, Poakcesyjne mechanizmy integracji społeczne) osób niepełnosprawnych (na przykładzie województwa pomorskiego), Toruń 2009.
  2. T. Górzyńska, Geneza i rozwój prawa do informacji, w: W Góralczyk (red.), Prawo informacji -prawo do informacji, Warszawa 2006, s. 13.
  3. T. Kaźmierczak, K. Hemik (red.), społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny - Potencjał społeczny – Lokalne governance, Warszawa 2008.
  4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 26.04.2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277/INI).
  5. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z 17.03.2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 75/01 z 26.03.2008 r.).
  6. M. Rymsza, Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, Warszawa 2008.
  7. T. Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do porozumiewania się, w: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa KIG-R, Warszawa 2007.
  8. W. Walkowska, Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Konferencja w Katowicach, „Polityka Społeczna" 2007/5-6, s. 39-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu