BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najbar Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych
The Participation of Property Managers in Investment Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 792, s. 97-109, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zawód zarządca nieruchomości, Nieruchomości, Cykl życia, Projekty inwestycyjne
Profession of a property manager, Real estate, Life cycles, Investment project
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia, na podstawie analizy projektu inwestycyjnego obejmującego cały cykl życia nieruchomości, ról, które powinni pełnić w tym procesie poszczególni specjaliści, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dewelopera i zarządcy. Ich rola ma bowiem szczególne znaczenie w powstaniu, eksploatacji i rozwoju nieruchomości. (fragment tekstu)

The effectiveness of investment projects, including developer projects, should be evaluated over the entire "project life cycle", which consists of the pre-investment, investment (realisation), and use phases. Practice shows that developers are usually interested in the first two phases of the project life cycle, while property managers are interested in the use phase. This means that the total costs of the project, encompassing the entire project life cycle, are not optimised. Work conducted in the early stages of the project life cycle (pre-investment phase) and the decisions resulting from this work have a fundamental impact on the necessary level of investment outlays and on the building's maintenance costs. For this reason, some researchers hold the view that property managers should be involved already during the investment's design phase. The authors of this article present the reasons why developers should involve property managers in the early phases of a development project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brauner K.U., Grundlagen der Immobilienwirtschaft, Gabler Lehrbuch. Wiesbaden 2003.
 2. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2006.
 3. Bryx M., Zarządzanie nieruchomością jako faza procesu inwestycyjnego [w:] Nieruchomość jako obiekt finansowania i zarządzania. Studia i Materiały TNN 2006, vol. 14, nr 1.
 4. Dąbrowski M., Kirejczyk K., Inwestycje deweloperskie. Twigger, Warszawa 2001.
 5. Harrison F.L., Advanced Project Management. Gower, London 1985.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 7. Lisiński M., Martyniak Z., Analiza wartości organizacji, KiW, Warszawa 1985. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 8. Najbar K., Rola firmy deweloperskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej, Zeszyty Naukowe WSFIB, Radom 2002, nr 3.
 9. Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nie-ruchomości" 2005, nr 51.
 10. Nalepka A., Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 11. Orlewska D., Zarządzać mądrze, "Przegląd Nieruchomości", dodatek do "Dziennika Polskiego", 31.05.2006.
 12. Redlein A., Facility Management, Diplomica Verlag, Hamburg 2004.
 13. Stimpcl R" A Billion Dolar Service, "Exporeal Magazine" 2005. August.
 14. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115 poz. 741 z późn. zm.).
 15. Vademecum inwestora. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych, red. H. Henzel, K. Marcinek, H. Walica, Wydawnictwo GIPH, Katowice 1996.
 16. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Valor, Łódź 2000.
 17. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu