BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Organizacyjne i ekonomiczne problemy przystąpienia Słowacji do strefy euro
The Organizational and Economic Problems of Joining of Slovakia to the Eurozone.
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2009, nr 1, s. 75-85, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Integracja monetarna Europy, Euro, Strefa euro, Konwergencja
European monetary integration, Euro, Eurozone, Convergence
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Przedstawiono ekonomiczno-legislacyjne, organizacyjne i społeczne aspekty dotyczące przyjęcia przez Słowację wspólnej waluty oraz sformułowano wnioski wynikające z doświadczeń Słowacji dla Polski.

The article presents the preparation process for the euro introduction in Slovakia. The first part of the paper includes the description of the situation in Slovakian economy in the context of joining the Eurozone. Next, there is an analysis of the organizational and social aspects of change national currency into euro. In conclusion, there is an overview of the main factors deciding about positive outcome of foreign exchange in Slovakia and suggestions for implementing an analogous operation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bęza-Bojanowska J., Błażej M., Janecki J., Kolski P., Szeląg K., Wójcik C, Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005.
 2. Decyzja nr 2008/608/WE, Dz. Urz. UE 2008 L 195, s. 24-27.
 3. Górska A., Lip W., Siemaszko M., Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany waluty krajowej na euro, NBP, Warszawa 2008.
 4. Królak-Werwińska J., E jak euro: waluta nowej Europy, Centrum Doradztwa i Informacji DIFFN, Warszawa 2005.
 5. Oręziak L., Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Pszczółka I, Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
 7. Rosenberg C, Droga Słowacji do przyjęcia Euro - plan dla Polski?, MFW, Warszawa 2008.
 8. Szeląg K., Doświadczenia nowych państw członkowskich UE w zakresie praktycznych przygotowań do wprowadzenia euro do obiegu. Wnioski dla Polski, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
 9. Sfvak R., Stan przygotowań Słowacji do wejścia do strefy euro, WSZiB, Kraków 2008.
 10. Sroczyńska H., Przygotowania Słowacji do wprowadzenia euro - aspekty ekonomiczne i praktyczne oraz wnioski dla Polski, UKIE, Warszawa 2008.
 11. Witkowska J., Wysokińska Z. (red.), Euro: doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo UL, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu