BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Tomasz
Tytuł
Rentowność a koncentracja rynkowa
Profitability versus Market Concentration
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 8, s. 53-59, rys., tab., wykr.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rentowność, Rentowność przedsiębiorstwa, Rynek ubezpieczeniowy, Oligopole, Ubezpieczenie majątku
Profitability, Enterprise profitability, Insurance market, Oligopolies, Property insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wskazanie na relację pomiędzy udziałami w rynku, a poziomem rentowności przedsiębiorstw. Badaniami objęto wybrane przedsiębiorstwa rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to highlight the relation between market share and company’s profitability. The research have covered selected companies from the non-life insurance market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bain J., Relation on Profit rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 65, No. 3/1951, s. 318 i nast.
  2. Daughety A., Beneficial concentration, American Economics Review, Vol. 80, No 5/1990, s. 1234.
  3. Jarugowa A., Wolińska E., Roczne sprawozdania finansowe, ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
  4. Fortune, http://www.fortune.com/fortune/fortune500
  5. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
  6. Gąsior-Żarska A., Wielokierunkowa ocena rentowności spółek w wyniku procesów fuzji i przejęć w sektorze telekomunikacyjnym, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 1, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 138-139.
  7. Lista 500 Rzeczpospolitej, www.rp.pl/lista500
  8. Oldcorn R., Rachunkowość dla menedżerów, PWE, Warszawa 1994, s. 108.
  9. Schiller B. R., The Economy Today, Random House, New York 1989, s. 512.
  10. Sigler G. J., The Theory of Oligopoly, Journal of Political Economy, Vol. 71, No 1/1964, s. 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu