BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszalski Wojciech
Tytuł
Modele służby cywilnej a odrębne systemy emerytalne w krajach europejskich
Models of Civil Service in Light of Distinct Pension Systems in the European Countries
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 12, s. 11-14
Słowa kluczowe
Służba cywilna, System emerytalny, Zatrudnienie
Civil service, Pension schemes, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor wskazuje na dwa modele zatrudnienia pracowników cywilnych w służbie państwowej w krajach europejskich, a mianowicie model regulowany prawem publicznym oraz model objęcia tych pracowników zasadniczo powszechnym prawem pracy. Dokonuje charakterystyki tych modeli, wskazując podstawowe ich cechy. Znamienną cechą pierwszego z wymienionych modeli stanowi odrębny system emerytalny, natomiast dla drugiego charakterystyczne jest objęcie pracowników państwowych ogólnym systemem ubezpieczenia społecznego. Autor przedstawia rozwój tych odrębnych systemów i aktualne ich zmiany. (abstrakt oryginalny)

This study points out two models of employment in civil service in European countries: one, regulated by the public law, the other regulated by a employment law. The study indicates their characteristic features, especially the pension system. In the first model, a distinct pension system is present, in the second, a distinct system is missing and employees come under a common social security system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Ayoub, La fonction publique, Paryż 1975, s. 288-291.
 2. G. Conac, La fonction publique aux Etats-Unis, Paryż 1958, s. 141.
 3. I. Dyrda, Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego, Wrocław 1979, s. 6.
 4. P.M. Gaudemet, Le civil service britanique, Paryż 1952, s. 110.
 5. Gosudarstwiennaja służba osnownych kapitaliczeskich stran, Moskwa 1977, s. 97, 154-155.
 6. M. Hamiaut, Nouveau code annote des pensions civiles et militaires de retraite, Paryż 1965, s. 18.
 7. W. Jaśkiewicz, Stosunki służbowe w administracji, Warszawa-Poznań 1969, s. 24.
 8. Le fonctionnaire est-il un salarie comme les autres? Pensions de retraite dans les fonctions publiques en Europe, pod red. M.L. Onnee-Abbruciati, Bruksela 2003, s. 47 i n., zwłaszcza s. 49.
 9. W.M. Manochin, Sowietskaja gosudartwiennaja służba, Moskwa 1968, s.57 i n.
 10. K. Megner, Beamte, Wirtschafts-und sozialgeschichtliche Aspekte des K.K.Beamtentums, Wiedeń 1986, s. 143.
 11. W. Muszalski, System regulacji warunków zatrudnienia pracowników administracji samorządowej we Francji, RFN i Anglii, "Organizacja, Metody, Technika w Administracji Państwowej" 1990, nr 3, s. 23 i n.
 12. W. Muszalski, Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy państwowych w Polsce (1918-1954), "Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce" 1988, z. 6, s. 18.
 13. W. Muszalski, Służba cywilna a związki zawodowe (Przegląd regidacji w niektórych krajach), "Organizacja, Metody, Technika w Administracji Państwowej" 1985, nr 7, s. 32-36.
 14. W. Muszalski, Konwencje międzynarodowe a związki zawodowe w administracji publicznej, "Organizacja, Metody, Technika w Administracji Państwowej" 1988, nr 6, s. 20-22.
 15. Odpowiedzialność pracownika administracji, pod red. J. Łętowskiego i J. Pruszyńskiego, Warszawa 1978, s. 78.
 16. A. Okólski, Wykład prawa administracyjnego, Warszawa 1880, t.1, s. 412-426.
 17. J. Plak, Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku, Toruń 2008, zwłaszcza s. 79 i n. oraz 98 i n.
 18. G. Rychlewski, Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 45 i n.
 19. E.C.S. Wade, G.G. Phillips, Constitutional and administrative law, Londyn 1977, s. 263.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu