BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkiewicz Piotr
Tytuł
Rezerwy paliw płynnych jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w polskim ustawodawstwie
The liquid fuel reserves as an element of interior safety in Polish legislation
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 1, s. 26-29
Słowa kluczowe
Rezerwy paliwowe, Ropa naftowa, Zapasy, Zarządzanie zapasami, Bezpieczeństwo narodowe
Liquid fuel reserves, Oil, Inventories, Inventory management, National security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działania na rzecz zapewnienia stabilnego oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego państwa są ściśle związane z bezpieczeństwem narodowym. Niezmiennie od przeszło półwiecza jednym z kluczowych elementów tych wysiłków pozostaje zagadnienie zabezpieczenia dostaw paliw płynnych na rynek wewnętrzny. Problem jest przede wszystkim implikacją całkowitego uzależnienia naszego kraju od importu ropy naftowej i braku jakichkolwiek perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy w przyszłości. Gwarancja niezakłóconej podaży surowca równoważącej popyt urasta tym samym nie tylko do roli czynnika determinującego tempo rozwoju gospodarczego, lecz także stan bezpieczeństwa narodowego. Kwestia ta nabrała zupełnie nowego znaczenia wraz z transformacją ustroju Polski i odejściem od gospodarki centralnie planowanej. (abstrakt oryginalny)

A guarantee of undisturbed raw material supply that balances the demand becomes not only a factor determining the pace of economic development, but also the state of national safety. This question has got a totally new meaning since the transformation of Polish system and the end of centrally-planned economy. Previous system solutions that were standing in Polish People's Republic have become completely useless in new political and economical conditions and international relations. Legislative changes in this area, appearing from 1989 to 1996, were based on the old formula and completely irrelevant to the needs of that moment. Serious and almost revolutionary law amendment that included the changes in accumulation of liquid fuels reserves, was the Act from 1996. However, this Act was unrefined, contained loopholes and inaccuracies, and in critical situations would expose Treasury to serious financial loss. Most of it was eliminated by successive Act amendments. Finally, the new Act about the oil supplies ended the process. It contains many modern solutions, although it is not without disadvantages. Its main defect, addressed to legislatives, is a total transfer of costs (of storing strategy reserves) to businessmen. As the result, business entities finance the actions that are strongly connected to deeds enabling the national safety, even though this should be done by Treasury.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. С. Bay, Koncepcja bezpieczeństwa indywidualnego, narodowego i zbiorowego, "Studia Nauk Politycznych" 1989, nr 4, s. 83-91.
  2. BP Statistical Review of World Energy 2006.
  3. BP Statistical Review of World Energy 2007.
  4. BP Statistical Review of World Energy 2008.
  5. BP Statistical Review of World Energy 2009.
  6. Energy Information Administration, http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndexS.cfm?tid=5&pid=63&aid=l.
  7. R. Kuźniar, Bezpieczeństwo. Po pierwsze, nie szkodzić, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2006, nr 5 (33), s. 7.
  8. L. Pastusiak, Nafta w polityce bliskowschodniej państwa kapitalistycznego, "Nowe Drogi" 1979, nr 6, s. 157.
  9. K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe, pod red. K. Żukrowskicj i M. Gracik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu