BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Pomiar synergii w organizacji gospodarczej
The Evaluation of Company's Synergy
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 35-42, tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Synergia, Sukces przedsiębiorstwa, Matematyka, Metody pomiarowe
Synergy, Success of the company, Mathematics, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały podstawy pomiaru synergii. W wyniku badań indukcyjno - dedukcyjnych sformułowana została teza, że synergię można uznać za wektor. W oparciu o matematykę wektorową zostały wyprowadzone wzory pozwalająca na wymiarowanie modułu synergii. Wymiarowanie to odbywa się w oparciu o skalę interwałową. Dokonanie ocen możliwości generowania synergii w działaniu grupy może być wykorzystane do konfigurowania składu osobowego grup. (abstrakt oryginalny)

This article contains basic thoughts about synergy survey. Author, based on his academic searches, made an argument, that synergy may be acknowledging as a vector. By the vector's mathematics author had create formulas for synergy module assessment. The assessment bases on interval scale. Rating chances of making synergies in group action can be used for setting personal elements in the group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "BERNARDINUM", Gdynia.
  2. Cattell R. B.: Concepts and methods in the measurement of group syntality, Psychological Review No 55.
  3. Falencikowski T., Nogalski B. (2005), Sukces w grupie kapitałowej - uwarunkowania podatkowe i decyzyjne; w: Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2005.
  4. Falencikowski T. (2008), Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK Toruń.
  5. Moore P. G. (1975), Ryzyko w podejmowaniu decyzji, PWE, Warszawa.
  6. Oyster C. K. (2002), Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
  7. Skórko M. (1976), Fizyka, PWN, Warszawa.
  8. Tabucanon M. T. (1988), Multiple Criteria Decision Making in Industry, ELSEVIER, Amsterdam - Oxford - New York - Tokyo.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu