BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Potencjał nauczycieli źródłem sukcesu publicznych szkół licealnych
Teacher's Potential as a Success Factor of State Schools
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 208-216, tabl., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo średnie, Jakość kadry nauczycielskiej, Sukces przedsiębiorstwa
Secondary education, Quality of the teaching staff, Success of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań związanych z kształtowaniem potencjału nauczycieli w publicznych szkołach licealnych w kontekście osiągania sukcesu przez analizowane organizacje. Określono przy tym uwarunkowania występujących niedomagań w przedmiocie badań.. Zaproponowano także autorskie rozwiązania mające na celu poprawę stanu wynikającego z badań, a związane z aktywnością dyrektorów szkół oraz zmianami w przepisach prawa oświatowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is identification and descriptive rating of activities related to creating of teacher's potential in Polish state schools. The context was success of these organizations. Empirical research has proved that poor quality of instruments used in the field is the consequence of legal conditions. However, headmasters are responsible for the situation as well. The results of author's empirical research became the basis for creating directions of changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boroń J. (red.) (1991), Organizacja i zarządzanie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Dittman P., Dziechciarz J., Hasińska Z., Tausz K. (red.) (2006), Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Gableta (red.) (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Krzyżanowska M. (200), Marketing usług organizacji niedochodowych, Wyd. WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013.
 7. OECD (2000), Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. OECD, Centrum Badań Nad Edukacją i Innowacją, Wyd. ITE, Radom.
 8. Pocztowski A. (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Monografie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. AE, Kraków.
 9. Rutkowiak J. (1982), Rozwój zawodowy nauczyciela a szkoła, Warszawa,
 10. Ustawa z dnia 7.09. 1991 o systemie oświaty, Dz U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 11. Witek S. (2000), Zarządzanie reformowaną szkołą. Wybrane problemy teoretyczno-praktyczne, WN PWN, Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu