BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostka-Bochenek Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Ocena sukcesu przedsięwzięć : model koncepcyjny oceny przedsięwzięć dotyczących zmian w strukturze własnościowej nieruchomości mieszkaniowych
The Assessment of a Project's Success : Conceptual Model of Assessment of Projects on Changes in the Ownership Structure of Housing Properties
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 49-62, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Zarządzanie dla sukcesu, Własność nieruchomości
Real estate housing, Management for success, Ownership of real property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu jest prezentacja - na tle współczesnych modeli oceny sukcesu przedsięwzięć - modelu koncepcyjnego oceny przedsięwzięć dotyczących zmian w strukturze własnościowej nieruchomości mieszkaniowych. Pierwsza części referatu zawiera analizę wybranych - spośród opublikowanych w ostatnim dziesięcioleciu -modeli badaczy wywodzących się z europejskich, północnoamerykańskich, azjatyckich i australijskich ośrodków naukowych. W drugiej części krótko scharakteryzowano przedsięwzięcia dotyczące zmian w strukturze własnościowej nieruchomości mieszkaniowych. Ostatnia część prezentuje projekt koncepcyjnego modelu oceny tychże przedsięwzięć. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present - on the basis of contemporary models of success assessment - the conceptual model of assessment of projects on changes in the ownership structure of housing properties. The first part of the paper contains the analysis of selected - among published in the last decade - models elaborated by researchers from European, North American, Asian and Australian universities. In the second part the projects on changes in the ownership structure of housing properties are briefly characterized. The last part presents the draft of a conceptual model of the assessment of these projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen E. S., Birchall D., Jessen S. A., Money A. H. (2006), Exploring project success, "Baltic Journal of Management", vol. 1, no. 2.
 2. Bończak - Kucharczyk E. (2008), Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Baccarini D. (1999), The Logical Framework Method for defining project success, "Project Management Journal", vol. 30, no. 4.
 4. Bryde D. J. (2005), Methods for managing different perspectives of project success, "British Journal of Management", vol. 16, iss. 2.
 5. Bryde D. J. (2003) Modelling project management performance, "International Journal of Quality and Reliability Management", vol. 20, no. 2/3.
 6. Carden L. , Egan T. (2008), Does our literature support sectors newer to PM? The Search for quality publications relevant to nontraditional industries, "Project Management Journal", vol. 39, no. 3.
 7. Friedag H. R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M. (2004), My Balanced Scorecard, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 8. Khang D. B., Moe T. L. (2008), Success criteria and factors for international development projects: a life - cycle - based framework, "Project Management Journal", vol. 39, no. 1.
 9. Norrie J., Walker D. H. T. (2004), A balanced scorecard approach to project management leadership, "Project Management Journal", vol. 35, no. 4.
 10. Parviz F. R. (2002), A model to quantify the success of project, "AACE International Transactions".
 11. Shenhar A. J., Dvir D. (2007), Reinventing Project Management, Harvard Business School Press, Boston.
 12. Stewart W. E. (2001), Balanced Scorecard for Projects, "Project Management Journal", vol. 32, no. 1.
 13. Trocki M., Grucza B. (red.) (2007), "Zarządzanie projektem europejskim", PWE, Warszawa.
 14. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. (2006), Gospodarka nieruchomościami. Z komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu