BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta
Tytuł
Bariery innowacyjności w turystyce
Innovation Barriers in Tourism
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, nr 9, s. 60-67, bibliogr. 12 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Bariery rozwojowe, Innowacje, Innowacyjność, Przedsiębiorstwo turystyczne, Rozwój turystyki, Zarządzanie innowacyjne, Bariery innowacyjności
Development barriers, Innovations, Innovative character, Tourist enterprises, Tourism development, Innovative management, Innovativenesss barriers
Uwagi
streszcz., summ., zawiera rysunki
Abstrakt
Autorka podejmuje próbę zdefiniowana głównych barier ograniczających wprowadzanie innowacji w turystyce w oparciu o literaturę przedmiotu, jak i wskazuje najważniejsze z nich. (abstrakt oryginalny)

The author defines main barriers limiting the introduction of innovation in tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Drucker P. R, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2004.
 3. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1974.
 4. Innobarometr 2002, European Commission, 2003.
 5. Karpacz J., Nogalski B., Przedsiębiorczość, jako czynnik stymulacji aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 6. Mynarski S., Praktyczne metody analizy badań rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków 2000.
 7. Sztucki T., Marketing. Sposób myślenia. System działania, PLACET, Warszawa 1992.
 8. Tourism in OECD Countries 2008. Trends and Policies, OECD, 2008.
 9. www.communityinnovation.
 10. www.intur.com.pl
 11. www.stat.gov.pl
 12. www.unwto.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu