BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław
Tytuł
Zarządzanie wobec nowych wyzwań
Management in the Face of New Challenges
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 413-421, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie w procesie zmian, Nowa gospodarka, Teorie zarządzania
Management under change process, New economy, Management theories
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pod wpływem nowych zjawisk w dziedzinie zarządzania (zarówno praktyka, jak i teoria) należy podjąć działania oraz badania w kierunku nowych perspektyw rozwoju, które będą współistnieć z obecnymi postawami i pojęciami. Zdaniem autora, zarządzanie w świecie dedukcji, polega na poszukiwaniu odpowiednich pytań i znalezieniu właściwych odpowiedzi wybiegających w przyszłość, określających kierunek zmian, zanim pojawią się praktyczne problemy organizacyjne i żądania ich rozwiązania. Zatem paradygmat zarządzania jest niezbędny, w obliczu czasów rosnącej konkurencji oraz wymagań wobec działań opartych na inwencji twórczej.

Influenced by phenomena specific for emerging information community, management, considered as the theory and practice, has to take a new, research perspective that will coexist with current attitudes and concepts. Management in the world of deduction consists of right answers finding and searching adequate questions that run into the future and predict trends before real problems occur and requirements of their solution appear. Deduction paradigm of management is essential in the face of growing competition and resulting need for more elastic actions based upon creativity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., W oczekiwaniu na nowe paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 9.
 2. Bryan L, Fraser J., Getting to global, "The McKinsey Quarterly" 1999 nr 4, cyt. za "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2.
 3. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 4. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa 2000.
 5. Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
 6. Gates B., Biznes szybki jak myśl, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 7. Haus B., Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 1997.
 8. Hejduk I.K., Profesor Wiesław M. Grudzewski - Człowiek Przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 8.
 9. Januszewski A., Gospodarka elektroniczna - formy elektronicznego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 3.
 10. Kisielnicki J., Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 11. Kisielnicki J., Szyjewski Z., "Nowa ekonomia" a wiedza współczesna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002 nr 1.
 12. Lichtarski J., Węgrzyn A., Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 12.
 13. Morawski M., Zmiana paradygmatu zarządzania. Nowe pojmowanie organizacji, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Wyd. Cornetis, Wrocław 2003.
 14. Obłój K., Przekładaniec, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 2.
 15. Obłój K., Petera Druckera myśli przewodnie, "Przegląd Organizacji" 2003 nr 4.
 16. Pietruszka-Ortyl A., Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej organizacji, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 17. Senge P., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 18. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
 19. Wawrzyniak B., Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996.
 20. "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu