BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczko Franciszek
Tytuł
Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
Selected Conditioning and Problems of Innovations Management in Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 431-439, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Ryzyko w procesach innowacyjnych
Enterprise management, Innovative enterprises, Risk in innovation processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany w otoczeniu wymuszają konieczność podejmowania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Autor zajął stanowisko w sprawie niektórych ważnych aspektów zarządzania innowacjami. Jego zdaniem, zwłaszcza warunki wynikające z globalizacji oraz polityka gospodarcza państwa, mają wpływ na styl zarządzania innowacjami. W końcowej części autor omówił zagadnienie ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji.

Dynamic changes of surroundings extort need of innovative activities in enterprise. Author took a position on some important aspects on management innovations. Especially conditions resulting from globalization state economic policy and style of innovations management. He shortly introduced the risk connected with this innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
  2. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
  3. Mroczko F., Critical Situations of Organization, "Management" 2003 nr 1, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  4. Ostrowska E., Ryzyko projektów innowacyjnych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  6. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  7. Pomykalski A., Zarządzanie strategiczne zorientowane na innowacje, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzanie strategicznego, red. J. Jeżak, t. 2.
  8. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  9. Twardowska H., Zarządzanie projektami rozwojowymi przedsiębiorstwa, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. J. Jeżak, t. 1.
  10. Urban S., Zarządzanie projektem jako istotne podejście marketingowe, "Management" 2001 nr 2, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu