BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław
Tytuł
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem z wykorzystaniem koncepcji controlingowej
Management of Small and Medium Enterprise with Controlling Conception Utilization
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 440-450, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Wdrażanie systemów controllingu, Badania ankietowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Implementation of controlling systems, Questionnaire survey, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu zbadania przesłanek i problemów wprowadzania koncepcji controllingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach (msp) w Polsce, przeprowadzono badania pilotażowe za pomocą ankiet. Zostały one rozprowadzone do msp głównie za pośrednictwem studentów studiów zaocznych i wieczorowych tam pracujących. Na podstawie uzyskanych wyników, starano się potwierdzić potrzebę i zakres funkcjonalny stosowania controllingowej koncepcji zarządzania w msp nie analizując szczególnych i szczegółowych aspektów controllingu dla różnych typów przedsiębiorstw tej klasy. (fragment wstępu)

The article presents premises and problems of the introduction of the controlling conception in small and medium national enterprises. The need of the controlling use in this kind of enterprises has been confirmed basing on achieved results of the questionnaire research and without analysing particular and detailed aspects of controlling for different sub-types of this class enterprises. Basing on the results of the introductory research it can be supposed that there is a need to create different modifications of the elementary controlling model for this class enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Horváth P.,Weber J., Controlling, [w:] Betriebswirtschaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe, red. H.-C. Pfohl, 3 Auflage, Berlin 1997.
  2. Kośmider A., Controlling im Mittelstand: eine Untersuchung der Gestaltung und Anwendung des Controlling im mittelstaendischen Industrieunternehmen, 2. Auflage, Stuttgart 1994.
  3. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer-Verlag, Berlin 1993.
  4. Preißler P.R., Controlling auch im Klein- und Mittelbetrieb, 9 Auflage, Eschborn 1994.
  5. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2002.
  6. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu