BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka
Tytuł
Transformacja małych przedsiębiorstw w organizacje uczące się i inteligentne - podstawy i bariery przemian
Transformation of Small Business in Learning and Intelligent Organizations - Basis and Barriers of Changes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 524-533, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Kapitał intelektualny, Organizacje uczące się, Organizacje inteligentne
Small business, Development barriers, Intellectual capital, Learning organisations, Intelligent organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie literatury oraz wyników badań autorka określiła możliwości oraz bariery przemiany małych przedsiębiorstw w organizacje uczące się i inteligentne. Opisała i porównała cechy organizacji uczącej się i inteligentnej. Zdaniem autorki, w większości małych przedsiębiorstw nie zarządza się świadomie kapitałem intelektualnym, stąd droga tych przedsiębiorstw w stronę organizacji uczącej się, a potem inteligentnej jest długim i złożonym procesem.

Based on the results of the bibliography and the empirical studies the author identifies small enterprises features which are the basis or barriers for their transformation in learning organizations and intelligent organizations. Moreover, describes and compares categories: learning, an intelligent organization and a traditional organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mikuła B. (i in.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
  2. Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
  3. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie (praca doktorska).
  4. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu