BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Wanda
Tytuł
Zarządzanie strategiczne a zmiany sytuacji finansowej gmin
Strategic Management and the Changes of Community Financial Situation
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 3, s. 76-85, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet gminy, Zarządzanie strategiczne
District, District budget, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji związków między poziomem stosowania aktywnych instrumentów zarządzania strategicznego w urzędach gmin a poprawą sytuacji finansowej tych jednostek. Analizy przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w urzędach miast oraz urzędach gmin województwa podlaskiego, obejmujących dane z lat 2003-2005. (abstrakt oryginalny)

Development strategies form the basis for active management, which is being more and more often applied in local self-governments. Successful realization of the development strategy in communes is conditioned by the adaptation of the organizational structure of the council and the implementation of active finance management instruments. The article attempts to identify the relations between the level of application of active strategic management instruments in commune councils and the improvement of their financial situation. The research results show an occurrence of compatible relationships between the strategic management level and the basic characteristics of the budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichocki K. (red.), (2001), Wieloletnie planowanie finansowe - ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie, Municipium, Warszawa.
 2. Crow M., Bozeman B., (1988), Strategic Public Management, [w:] Bryson J.M., Einsweiler R.C. (red.), Strategic Planning. Threats and Opportunities for Planners, American Planning Association, Chicago.
 3. Domański T., (2000), Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa.
 4. Gilowska Z., (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 5. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 6. Mazur S. (red.), (2004), Rozwój instytucjonalny. Przewodnik dla samorządów terytorialnych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, MASP AE, Kraków.
 7. Pakoński K., (2003), Zarządzanie finansowe i strategiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 8. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., (2005), Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Rutkowski J., (2006), Zarządzanie dochodami budżetów lokalnych, [w:] Kożuch A., Brzozowska K. (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, FWZ, ISP UJ, Kraków.
 10. Szlachta J., Zaleski J., (2004), Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 11. Wiatrak A.P., (2005), Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy, [w:] Rutkowski J., Stawasz D. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, FWZ, Białystok.
 12. Wiatrak A.P., (2005a), Strategiczne myślenie i działanie w organizacjach publicznych, "Współczesne Zarządzanie" nr 2.
 13. Wojciechowski E., (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 14. Zalewski A., (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Zawicki M. (red.), (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego, Program Rozwoju Instytucjonalnego, MASP AE Kraków, 21 grudnia 2002.
 16. Ziółkowski M., Goleń M., (2003), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie i gospodarka finansami gminy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu