BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajo-Rubio Oscar (Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain), Diaz-Roldan Carmen (Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Spain)
Tytuł
Monetary and Fiscal Policies in the Transition to EMU: an Overview of the Spanish Experience
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 22-29, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Polityka pieniężna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Wspólna Polityka Monetarna
Budgetary policy, Monetary policy, Economic and Monetary Union (EMU), Common Monetary Policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Jednym z głównych osiągnięć Unii Europejskiej jest Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW). Jej głównym celem jest przyjęcie jednej waluty, euro, co również sugeruje wspólną politykę monetarną dla wszystkich krajów członkowskich. Hiszpania jest jednym krajów uczestniczących w UGW od początku jej istnienia. Przed uformowaniem się UGW, a szczególnie po przyłączeniu się do Europejskiego Systemu Walutowego (ESW), hiszpańska polityka monetarna podążała regułą Taylora z wysokim współczynnikiem jeśli chodzi o cel inflacyjny. To zachowanie spowodowało znaczny spadek stopy inflacji, która pozwoliła Hiszpanii dołączyć do UGW od początku jej istnienia. Natomiast, po przyłączaniu się do UGW można zauważyć wzrost stopy inflacji i dyferencjał stóp procentowych strefy euro.

One of the main achievements of the EU is the Economic and Monetary Union (EMU). This consists of the adoption of a single currency, the euro, which also implies a common monetary policy for all participating countries. Spain is one of the participating members of EMU since its start. Before the formation of EMU, and particularly after joining the EMS, Spanish monetary policy had followed a Taylor-type rule with a high coefficient on the inflation target. This behavior led to a significant fall in the inflation rate, which allowed Spain to be able to join EMU from its start. In contrast, after joining EMU and increase in both inflation rates and the differential with the euro zone can be observed. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajo-Rubio O., Dïaz-Roldân C., Esteve V., "Searching for threshold effects in the evolution of budget deficits: An application to the Spanish case", Economics Letters 2004, Vol. 82, pp. 239-243.
  2. Bajo-Rubio O., Diaz-Roldàn C. and Esteve V., "Is the budget deficit sustainable when fiscal policy is non-linear? The case of Spain", Journal of Macroeconomics 2006, Vol. 28, pp. 596-608.
  3. Diaz-Roldan C., Montcro-Soler A., "Las reglas de politica monctaria en la actuación del Banco dc Espana: 1978-1998", Revista de Economia Aplicada 2004, Vol. 12, No. 3, 39-51.
  4. Taylor J.B., "Discretion versus policy rules in practice", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 1993, Vol. 39, pp. 195-214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu