BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Structure of Financial Systems Development of Innovative Enterprises with High Growth Potential
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 30-39, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
System finansowania, System finansowy, Finansowanie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Innowacyjność przedsiębiorstw
System of financing, Financial system, Financing enterprises, Development projects financing, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu transformacji systemu finansowego na rozwijanie nowych, bardzo nowatorskich przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwoju. Jest to również próba ocenienia roli rządu w tym kontekście. Oprócz tego zaprezentowano rolę kapitału wysokiego ryzyka, jako tą część systemu finansowego, która zapewnia finansowe wsparcie dla najbardziej nowatorskich przedsięwzięć. Artykuł prezentuje w sposób syntetyczny proces rozwoju współczesnych systemów finansowych i ich wpływu na możliwości finansowania nowatorskich przedsięwzięć. Rosnąca rola otwartych systemów, które umożliwiają finansowanie przedsięwzięć handlowych przez rynki finansowe jest znaczącym zjawiskiem. W efekcie przedsięwzięcia mogą być mniej zależne od tradycyjnego finansowania bankowego. (AT)

The aim of this paper is to analyze the influence of the financial system transformation on the development of new highly innovative enterprises with high growth potential. It is also an attempt to assess the government’s role in this context. Besides that, the role of venture capital as a specific part of financial system that provides financial support for the most innovative enterprises is presented. The paper presents synthetically the process of evolution of modern financial systems and its influence on abilities to finance young innovative enterprises. The growing role of open systems that enable to finance business ventures on financial markets is a significant phenomenon. As a result enterprises may be less dependent on traditional banking financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak A. P., Przegląd i wstępna ocena teoretycznych stanowisk dotyczących źródeł globalnego kryzysu gospodarczego, Konferencja z cyklu "Innowacje Finansowe" pt. Kryzys na rynkach finansowych a rozwój gospodarczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk, 14-16 czerwca 2009.
 2. Bottazzi L., Da Rin M., "Venture capital in Europe and the financing of innovative companies", Economic Policy 2002, Vol. 17, Issue 34.
 3. Carlsson B., Mudambi R., "Globalization, entrepreneurship, and public policy: A systems view", Industry and Innovation 2003, Vol. 10, No. 1.
 4. Carney B.M., "Kryzys kredytowy jeszcze się pogłębi", The Wall Street Journal- Polska 2008, 6 sierpnia.
 5. Da Rin M., Pcnas M.F., The Effects of Venture Capital on Innovation Strategy, NBER Working Paper Series, 2007, Working Paper 13636.
 6. Denis C., Me Morrow K., Roger W., Vcugclcrs R., "The Lisbon Strategy and the EU's structural productivity problem", European Economy Economic Papers, February 2005, No 221.
 7. Eurostat, Structural Indicators, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (15.04.2008).
 8. Kortum S. Lerner J., "Assessing the contribution of venture capital to innovations", Rand Journal of Economics 2000, Vol. 31, No. 4.
 9. Kozłowski T., "Problem struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiębiorstwami nicfmansowymi i sektorem finansowym", Bank i Kredyt 2007, nr l.
 10. Lerner J., "Small business, innovation, and public policy in the information technology industry", [in:] L;. Brynjolfsson, B. Kohin (eds.), Understanding the Digital Economy. Data, Tools, and Research, The MIT Press 2002.
 11. Moszyński M, "Jakość informacji na rynku finansowym w kontekście kryzysu finansowego", [in:] B. Polszakiewicz, J. Boehlkc (cds.), Zawodności rynków zawodności państwa - etyka zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 [in printing].
 12. Moszyński M., Stocka A., "Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych a model nadzoru nad rynkiem finansowym", Ada Universitatis Nicolaî Copernici - Ekonomia 2008, nr 38.
 13. OECD, A New Economy: The Changing Role of Information Technology in Growth, OECD, Paris 2000.
 14. OECD, The New Economy. Beyond the Hype, OECD Paris 2001.
 15. Okoń-Horodyńska E., "A concept of the National Innovation System (NTS)", [in:] A.H. Jasiński (ed.), Innovation in Transition. The Case of Poland, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 16. Okoń-Horodyńska E., Narodowy System Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 17. Więznowski A., "Monetarne przyczyny kryzysu finansowego w USA 2007/2008", [in:] M. Noga, K. SEawicka (eds.), Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu