BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Leszek
Tytuł
Rola rady nadzorczej w grupach kapitałowych w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa
The Role of Supervisory Board in Capital Groups in the Light of the Resource Enterprise Theory
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 583-590, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Grupa kapitałowa, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Rada nadzorcza
Management sciences, Capital group, Resource approach in management, Supervisory board
Uwagi
summ.
Abstrakt
Większość badań dotyczących roli rady nadzorczej często jest ograniczana do kontroli wyników osiąganych przez menedżerów. Tymczasem nauki o zarządzaniu wypracowały kilka teorii opisujących tę rolę. Jedna z nich, teoria zasobowa zakłada, że podstawowym zadaniem członków rady jest pomoc spółce w pozyskiwaniu krytycznych zasobów i umiejętności, a także zapewnienie komunikacji między spółką-matką a spółką- córką, koordynacja strategii wewnątrz grupy oraz przekazywania opinii dotyczących rozwiązywania problemów, aby zmniejszyć ryzyko jej funkcjonowania.

Most research on corporate governance has focused on agency perspective and control function of supervisory board. According to the resource dependence theory we conclude that the board's function as a link to the external environment is an important one, too. In the same way, one of the most important role of the boards' members is provision of specific resources, legitimacy etc. They play a large part in provision of channels for communicating information between firms and implementation of strategy in capital groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen M., The Structure of Interlocking Elite Cooptation: Interlocking Corporate Directorie "American Sociological Review" 1974, s. 393-406.
 2. Becht M., Röell A., Blockholdings in Europe: An International Comparison, "European Economic Review" 1999 nr43, s. 1049-1056.
 3. Booth J., Deli D., Factors Affecting the Number of Outsider Directorships Held by CEOs' "Journal of Financial Economics" 1996, s. 81-104.
 4. Cadbury A., Corporate Governance and Chairmanship: A Personal View, Oxford Universal} Press, Oxford 2002.
 5. Daily C., Dalton D., Cannella A., Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data, "Academy of Management Review" 2003 nr 3, s. 371-382.
 6. Daum J., Neff T., How Companies Can Better Compete for Directors, "Directors&Boards" Directors Yearbook 1998, s. 11-12.
 7. Fama E., Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy" 1980, s. 288-307.
 8. Eisenhardt K., Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review" 1989 nr l,s.57-74.
 9. Garratt В., The Fish Rots from the Head: The Crisis in Our Boardrooms: Developing the Crucial Skills of the Competent Director, Profile Books, London 2003, s. 39-44.
 10. Hillman A., Cannella A., Paetzold R., The Resource Dependence Role of Corporate Directors: Strategic Adaptation of Board Composition in Response to Environmental Change, "Journal of Management Studies" 2000 nr 2, s. 235-255.
 11. Jagoda H., Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw - relacje, formy, skutki, [w:] J.L. Czarnota, M. Moszkowicz, W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, cz. I, Ośrodek Studiów Strategicznych i Zarządzania Techniką, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, s. 91-96.
 12. Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, s. 305-360.
 13. Jeżak J., Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego - doświadczenia zachodnie i krajowe, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002 nr 3, s. 25-30.
 14. Johnson J., Daily C., Ellstrand A., Boards of Directors: A Review and Research Agenda, "Journal of Management" 1996 nr 3, s. 409-423.
 15. Lichtarski J., Metodologiczne problemy oceny efektywności nadzoru właścicielskiego, [w:] S. Rudolf, Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. UL, Łódź 2000, s. 15-19.
 16. O'Sullivan N., Managers as Monitors: An Analysis of the Non-executive Role of Senior Executives in UK Companies, "British Journal of Management" 2000, s. 17-29.
 17. Pennings J., Interlocking Directores, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1980.
 18. Pfeffer J., Salancik G., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper&Row, New York 1978.
 19. Schoorman D., Bazerman M., Atkin R., Interlocking Directorates: A Strategy for Reducing Environmental Uncertainty, "Academy of Management Review" 1981 nr6, s. 243-251.
 20. Spencer Stuart Board Index, Spencer Stuart 2002.
 21. Tamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 2, s. 31-44.
 22. Zahra S., Pearce J., Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model, "Journal of Management" 1989 nr2, s. 291-334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu